ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดพัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดพัน-, *ติดพัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดพัน(v) be infatuated with, See also: fall in love with, Example: เขากำลังติดพันนักร้องที่ผับแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท, Thai Definition: รักใคร่ชอบพอ, เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมีความชอบพอ
ติดพัน(adv) continuously, See also: continually, unceasingly, constantly, Example: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย, Thai Definition: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา
ติดพัน(v) be engaged in/on, See also: pay attention to, occupy oneself in/with, Example: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย, Thai Definition: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดพันก. เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่องกัน, เช่น การรบติดพัน
ติดพันรักใคร่ชอบพอ เช่น ติดพันนักร้อง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดพัน[titphan] (v) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with
ติดพัน[titphan] (v) EN: be involved in/with ; be related to  FR: courtiser ; faire la cour
ติดพัน[titphan] (v) EN: be unable to stop ; be attracted to
ติดพัน[titphan] (adj) EN: unfinished ; still going on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top