ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดปาก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดปาก-, *ติดปาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดปาก(v) accustom to, See also: be habitual for the use of a word or phrase, on the lips of, Syn. ชินปาก, เคยปาก, Example: เขาติดปากกับการสบถคำหยาบ แม้แต่กับลูกเขาก็พูด, Thai Definition: ใช้คำใดคำหนึ่งบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
ติดปาก(adj) popular, See also: favorite, hit, Example: เพลงนี้มีประโยคติดปาก ที่คนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง, Thai Definition: ที่ใช้พูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดปากก. ใช้คำใดคำหนึ่งบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดปาก[titpāk] (v) EN: catch on ; be accustomed to using a word/an expression
ติดปาก[titpāk] (adj) EN: catchy ; popular ; favorite ; common

English-Thai: Nontri Dictionary
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top