ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตายด้าน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตายด้าน-, *ตายด้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายด้าน(v) be insensitive, See also: be blunted, Syn. ด้านชา, เฉยชา, หมดสมรรถภาพ, Example: ฉันตายด้านในเรื่องความรักเสียแล้ว หลังจากที่ฉันเคยผิดหวังกับความรัก, Thai Definition: หมดความรู้สึกทางสัมผัส, ไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างที่เคยมี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตายด้านก. หมดความรู้สึกทางสัมผัส, ไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างที่เคยมี
ตายด้านโดยปริยายหมายความว่า หยุดเจริญก้าวหน้า ติดอยู่แค่นั้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตายด้าน[tāidān] (v) EN: be insensitive ; be blunted

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insensitive(adj) ไม่รู้สึก, See also: ตายด้าน, ที่ไม่ตอบสนอง, Syn. unfeeling, callous, Ant. sensitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callosity(คะลอส'ซิที) n. ภาวะแข็งด้าน,ส่วนที่แข็งด้าน,ความไม่รู้สึก,ความตายด้าน
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
impotence(อิม' พะเทินซฺ) n. ความอ่อนแอ, การปราศจากกำลังหรืออำนาจ, การหย่อน หรือไร้สมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., Syn. impotency, impotentness, weakness
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference, Ant. sensibility
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
insensitive(อินเซน'ซะทิฟว) adj. ไม่รู้สึก,ตายด้าน,ขาดความรู้สึกไวต่อ., See also: insensitivity n., Syn. unfeeling, dull

English-Thai: Nontri Dictionary
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
impotence(n) ความหมดอำนาจ,ความหมดกำลัง,ความตายด้าน
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
insensitive(adj) ไม่รู้สึก,ตายด้าน
paralysis(n) โรคอัมพาต,ความตายด้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
non-cooperation[นอน คอปอเรชั่น] (n) ตายด้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top