ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตั้งครรภ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งครรภ์-, *ตั้งครรภ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งครรภ์(v) be pregnant, See also: be in pregnancy, Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์, Ant. แท้ง, Example: เธอตั้งครรภ์ได้ 4 เดือนแล้ว แต่เธอยังไม่บอกสามีของเธอเลย
ตั้งครรภ์(v) pregnant, See also: conceive, Syn. มีครรภ์, ตั้งท้อง, มีท้อง, Ant. แท้ง, Example: หล่อนตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: มีลูกในท้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งครรภ์ก. เริ่มมีครรภ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceiveตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravidตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnantตั้งครรภ์, มีครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งครรภ์[tang khan] (v, exp) EN: be pregnant  FR: être enceinte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry(vt) ตั้งครรภ์, See also: ท้อง, อุ้มท้อง, Syn. be pregnant with
childing(vi) ท้อง, See also: ตั้งครรภ์, Syn. pregnant
conceive(vi) ตั้งครรภ์, Syn. become pregnant
conceive(vt) ตั้งครรภ์
enceinte(adj) ตั้งครรภ์ (คำทางการ), See also: ท้อง, Syn. pregnant
expect(vt) ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: ท้อง, ตั้งท้อง
expect(vi) ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: ท้อง, ตั้งท้อง
gestate(vt) ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง
gestate(vi) ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง, อุ้มท้อง
gravid(adj) ตั้งครรภ์, Syn. pregnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
childing(ไชล'ดิง) adj. ตั้งครรภ์,ท้อง
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start, originate
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation, idea, view
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
enceinte(เอนเซนทฺ') adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์ -n. กำแพง,เขตล้อมรอบ -pl. -ceintes

English-Thai: Nontri Dictionary
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
pregnancy(n) การตั้งครรภ์
pregnant(adj) ตั้งครรภ์,เต็มไปด้วยความหมาย
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
孕む[haramu, haramu] (vt) ตั้งครรภ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
das Kind erwarten(phrase) ในที่นี้หมายถึง ตั้งครรภ์ เช่น Meine Frau erwartet ein Kind!! = ภรรยาผมตั้งครรภ์, Syn. schwanger werden
vorsichtig(adj, adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top