ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัวเมีย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวเมีย-, *ตัวเมีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเมีย(n) female, See also: effeminacy, Syn. เพศหญิง, เพศเมีย, Ant. ตัวผู้, Example: สัตว์ทุกชนิดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวเมียจะรักและหวงแหนลูกของตัวเป็นอย่างมาก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ที่มีเพศเมีย (เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวเมีย เกสรตัวเมีย
ตัวเมีย(adj) concave, See also: hollow, Ant. ตัวผู้, Example: ช่วยหยิบปลั๊กตัวเมียส่งให้ฉันที, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ว่า ตัวเมีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวเมียน. เพศเมีย (ใช้เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวเมีย เสลดพังพอนตัวเมีย
ตัวเมียเรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ เช่น นอตตัวเมีย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Female, Gravidตัวเมียซึ่งมีไข่อยู่ภายในมดลูกมากมาย [การแพทย์]
Female, Larviparousตัวเมียชนิดออกลูกเป็นตัว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวเมีย[tūamīa] (n) EN: female   FR: femelle [f]
ตัวเมีย[tūamīa] (adj) EN: female   FR: femelle
ตัวเมีย[tūamīa] (adj) EN: effeminate  FR: efféminé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
apocarpous(แอพพะคาร์'พัส) adj. มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน. -apocarpy n.
archegonium(อาดิโก'เนียม) n., (pl. -hia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียของต้นไม้จำพวกเฟิร์น และมอส -archegonial, archegoniate adj.
ascogonium(แอสคะโก'เนียม) n., (pl. -nia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียในเชื้อราบางชนิด. -ascogonial adj. (fungi)
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข,ร้าย., See also: bitchiness n.
broodmaren. ม้าตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
carpel(คาร์'เพล) n. โพรงเกสรตัวเมีย
cluck(คลัค) n.,v. (ร้องเสียง) เสียงร้องกะต๊ากของไก่ตัวเมีย,คนทึ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย
ewe(n) แกะตัวเมีย
female(n) เพศหญิง,ผู้หญิง,สตรี,สัตว์ตัวเมีย
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
hind(n) กวางตัวเมีย,คนชนบท
huntress(n) พรานหญิง,หญิงล่าผัว,ม้าตัวเมีย
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
Häsin(n) |die, pl. Häsinnen| กระต่ายตัวเมีย, See also: A. Hase
stecken(vt) |steckte, hat gesteckt, etw.(A) in etw.(A)| แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด เช่น den Stecker in die Steckdose stecken เสียบปลั๊กไฟในเบ้าปลั๊ก(ตัวเมีย)

French-Thai: Longdo Dictionary
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top