ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอนเช้า

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอนเช้า-, *ตอนเช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนเช้า[N] morning, See also: early morning, Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า, Ant. ตอนดึก, Example: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที, Thai definition: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'll be back in the morning.ฉันจะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
- Be back in the morning.จะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
Good morning. I never knew they locked the door.สวัสดีตอนเช้า ฉันไม่เคยรู้ว่าพวกเขาล็อกประตู 12 Angry Men (1957)
You ought to go to bed so that you'll be fresh in the morning.คุณควรจะไปนอน เพื่อที่คุณจะจะสดในตอนเช้า The Old Man and the Sea (1958)
- Good night.ราตรีสวัสดิ์. เจอกันตอนเช้าThe Old Man and the Sea (1958)
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ The Old Man and the Sea (1958)
In the morning, it was blowing so hard... ... that the boats would not be going out.ในตอนเช้ามันก็พัดอย่างหนักว่า เรือดริฟท์จะไม่ได้ออกไปข้าง นอก The Old Man and the Sea (1958)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
How do we confirm that by morning?เราจะยืนยันเรื่องนั้นตอนเช้าได้ยังไง Jaws (1975)
I went to the Minister's office at ten one morningฉันไปที่ office at ของรัฐมนตรี สิบหนึ่งตอนเช้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thanks, but I'll be leaving in the morning.ขอบคุณ,แต่ฉันจะไปตอนเช้า Suspiria (1977)
The top row one morning.ฟันแถวบนตอนเช้าSuspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนเช้า[n.] (tønchāo) EN: morning ; in the morning   FR: matin [m] ; matinée [f] ; dans la matinée
ตอนเช้า[adv.] (tønchāo) FR: dans la matinée

English-Thai: Longdo Dictionary
morning(n.) ตอนเช้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morning[N] ตอนเช้า, See also: เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า, Syn. morn, forenoon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
morning(มอร์'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม, Syn. dawn
mornings(มอร์'นิงซฺ) adv. ในระหว่างตอนเช้าเป็นประจำ
morrow(มอ'โร) n. พรุ่งนี้,ตอนเช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あさ, asa, asa , asa] (n abbrev ) ตอนเช้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
Guten Morgenสวัสดีตอนเช้า

French-Thai: Longdo Dictionary
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top