ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตราบเท่า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตราบเท่า-, *ตราบเท่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราบเท่า(conj) as long as, See also: whenever, until, till, Syn. ตลอด, ถึง, จวบจวน, Example: ฝรั่งได้รับกิตติคุณของพุทธศาสนาจนแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางตราบเท่าทุกวันนี้เบ็ดเสร็จราวๆ หนึ่งศตวรรษ, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาตลอดจนถึงปัจจุบัน, ระยะเวลาตลอดไป
ตราบเท่าที่(conj) as long as, See also: so long as, on condition that, provided that, Syn. จนกว่า, จวบจน, กระทั่ง, จนกระทั่ง, Example: การกางมุ้งเป็นงานที่คนไทยต้องทำเป็นตราบเท่าที่ยุงยังไม่หมดไปจากเมืองไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตราบเท่าบ. ตลอด, ถึง, จวบจวน, เช่น รักษาเอกราชมาได้จนตราบเท่าทุกวันนี้.
ตราบเท่าสัน. ตลอด, ถึง, จวบจวน, เช่น เราจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติตราบเท่าชีวิตจะหาไม่, ตราบท้าว ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dum sola (L.)ตราบเท่าที่ยังเป็นหญิงโสด, ตราบเท่าที่ยังเป็นหญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dum casta vixerit (L.)ตราบเท่าที่ยังไม่มีสามีใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตราบเท่าที่[trāpthao thī] (x) EN: as long as ; until  FR: tant que ; aussi longtemps que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as long as(conj) ตราบเท่าที่, See also: จนกว่า
insofar as(conj) ตราบเท่าที่ (ทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insofar(อินซะฟาร์') adj. ตราบเท่าที่
insomuch(อินโซมัชฺ') adv. ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้, Syn. inasmuch

English-Thai: Nontri Dictionary
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as far asตราบเท่าที่

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), Syn. langen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top