ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดูด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูด-, *ดูด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
พัดลมดูดอากาศ(n) ventilating fan

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
exsanguinate(vi) ดูดเลือดออก, ทำให้เลือดหมดตัว

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ดูดซึมดูดซึม

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องดูดฝุ่น(n) เครื่องดูดฝุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูด(v) absorb, Syn. ดูดซึม, ดูดกลืน, ซึมซับ
ดูด(v) suck, See also: drink, imbibe, Syn. สูบ, สูด, อัด
ดูดี(v) look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
ดูดนม(v) suck up milk, Example: เด็กน้อยดูดนมจากขวดเสียงดังจ๊วบจ๊าบดูมีความสุขเสียจริง
ดูดวง(v) foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai Definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
ดูดาย(v) be indifferent, See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested, Syn. วางเฉย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Ant. เอื้อเฟื้อ
ดูดซับ(v) absorb, See also: suck, Syn. ซับ, ดูดซึม, ซึมซับ, ดูด, ซึม
ดูดซึม(v) absorb, See also: suck up, soak up, Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ
ดูดดึง(v) attract, See also: suck, tug, pull in, haul in, draw in, Syn. ดึงดูด, ดูด, ดึง, Ant. ผลัก, ดัน
ดูดกลืน(v) absorb, Syn. ดูด, กลืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูดก. สูบด้วยปาก เช่น ดูดนมแม่ ปลิงดูดเลือด, ทำให้เคลื่อนเข้าหาด้วยแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แม่เหล็กดูด โคลนดูด, โดยปริยายหมายถึงดึงไปจนหมด เช่น คาสิโนเป็นสถานที่ดูดทรัพย์ของนักพนัน.
ดูดดึงก. เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลังอย่างหนึ่งเช่นแม่เหล็ก.
ดูดดื่มก. ซาบซึ้ง.
ดูดอมดูดายก. ดูดาย, ไม่เอาเป็นธุระ, เช่น บมิควรดูดอมดูดาย ควรถนอมท้าวทาย ไปสมที่แก้วกัลยา (สมุทรโฆษ).
ดูดายก. เพิกเฉย, ไม่เอาเป็นธุระ, เช่น อยู่บ้านท่านอย่าดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น.
ดูดก. ดูหมิ่น เช่น เปนม่ายชายดูดำ กุมเกษกำแก้ผม ผลักล้มจมดินทราย แสร้งอวยอายอยดยศ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ดูดดูดีก. เอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดดูดีเด็กคนนี้เลย.
ดูดู๋, ดูหรูอ. เสียงที่เปล่งออกมาแสดงความโกรธ เช่น อีรจนาดูดู๋มึงช่างมักง่าย ทรลักษณ์อัปรีย์ไม่มีอาย หน่อกษัตริย์ทั้งหลายไม่เอื้อเฟื้อ (สังข์ทอง), ดูหรูอ้ายเจ้าเล่ห์ทำเสแสร้งพูดจานี่แอบแฝงเป็นแยบคาย (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ดูดเสียงก. กรองคลื่นความถี่เสียงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถได้ยินเมื่อเวลาออกอากาศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adsorbดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reabsorbดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suckleดูดนม [มีความหมายเหมือนกับ suck ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Absorbesดูดซึม [การแพทย์]
Absorption Spectra, Ultravioletดูดซึมแสงอุลตราไวโอเลต [การแพทย์]
Absorption, Maximalดูดซึมแสงสูงสุด [การแพทย์]
Adsorbedดูดซับ [การแพทย์]
Cysts, Microscopicดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบซีสต์เล็กๆ [การแพทย์]
Draining Methodดูดเก็บไป [การแพทย์]
Duodenal Decompressionดูดสิ่งที่อยู่ภายในออกจากดูโอดีนั่ม [การแพทย์]
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]
Gastric Suction, Continuousดูดจากในกระเพาะอาหารตลอดเวลา [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูด[dūt] (v) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in  FR: sucer ; absorber ; aspirer
ดูด[dūt] (v) EN: draw ; attract  FR: attirer
ดูดกลืน[dūtkleūn] (v) EN: absorb  FR: absorber
ดูดซับ[dūtsap] (v) EN: adsorp  FR: adsorber
ดูดซึม[dūtseum] (v) EN: absorb ; suck up ; soak up  FR: absorber ; assimiler
ดูดดึง[dūtdeung] (v) EN: attract
ดูดดื่ม[dūtdeūm] (x) EN: impressively
ดูดนม[dūt nom] (v, exp) EN: suck up milk  FR: téter
ดูดวง[dū dūang] (v, exp) EN: foretell
ดูดาย[dūdāi] (v) EN: be indifferent

English-Thai: Longdo Dictionary
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., See also: Spectoscope, telescope

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb(vt) ดูดซึม, See also: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ, Syn. digest, suck up, suck in, Ant. eject, dispell, discharge
adsorb(vt) ดูดซับ, See also: ซึมซับ
assimilate(vt) ดูดซึมสารอาหาร, Syn. absorb, digest
absorb into(phrv) ดูดซึม, See also: ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
bleep(vt) ดูดเสียงคำที่หยาบคายออกแล้วใส่เสียง บี๊บ ของเครื่องอิเลกทรอนิกส์เข้าไปแทน
chichi(adj) หล่อมาก, See also: ดูดีมาก
drag on(phrv) ดูด, See also: สูบ, Syn. drag at, pull on
draw at(phrv) สูบผ่าน, See also: ดูดผ่าน, Syn. drag at, drag on
draw(vt) ดูด
engulf(vt) กลืน, See also: ดูดกลืน, Syn. inundate, submerge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
adsorption(n) การดูดซึม,การดูดซับ
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
good-looking(adj) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (vt) ดูดซับ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
吸う[すう, suu] TH: ดูดเข้า  EN: to suck

German-Thai: Longdo Dictionary
schön(adj) สวย งาม ดูดี
Abzug(n) |der, pl. Abzüge| เครื่องดูดควันที่ใช้ในครัวและห้องทดลองเคมี
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
begehrt(adj) เป็นที่ต้องการ, เป็นที่ดึงดูด เช่น ein begehrtes Reiseziel, ein begehrter Mann
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ
schlürfen(vi, vt) |schlürfte, hat geschlürft, etw (A)| กินมีเสียง เช่น กินซุปแล้วทำเสียงซูด ซูด หรือกินบะหมี่แล้วดูดเส้นเข้าไปมีเสียง
saugen(vt) |saugte/sog, hat gesaugt/gesogt, etw.(A)| ดูด สูบ
kiffen(vt) |kiffte, hat gekifft| สูบยาเสพติด(ที่เป็นควัน), ดูดกัญชาหรือปุ๊น เช่น Du nimmst einiges in Kauf, um kiffen zu können. Für deine Gesundheit bist du aber selbst verantwortlich.
Sternwarte(n) |die, pl. Sternwarten| หอดูดาว, หอสังเกตการณ์ เช่น Schon seit vielen Jahren ist die Sternwarte ein bewährter Treffpunkt von Amateurastronomen und anspruchsvollen Himmelsbeobachtern.

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top