ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดำเนินต่อไป

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำเนินต่อไป-, *ดำเนินต่อไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำเนินต่อไป(v) carry on, Syn. เป็นไป, Example: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น, Thai Definition: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินต่อไป[damnoēn tøpai] (v, exp) EN: carry on

English-Thai: Longdo Dictionary
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., See also: in progress, Syn. in motion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry on(phrv) ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. continue
continue(vi) ดำเนินต่อไป, Syn. go along, go on, proceed
continue(vt) ดำเนินต่อไป, Syn. go along, go on, proceed
carry on(phrv) ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on with
carry on with(phrv) ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on
continue with(phrv) ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. carry on
get along(phrv) ดำเนินต่อไป, See also: มุ่งไปข้างหน้า, ไปข้างหน้า, Syn. get along with, get on with, go along with
get on with(phrv) ดำเนินต่อไปกับ, See also: ทำต่อกับ, Syn. carry on
get on with(phrv) ทำ, See also: ดำเนินต่อไป, Syn. carry on
get on(phrv) ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. carry on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
pursuit(เพอซิวทฺ') n. การติดตาม,การไล่ตาม,การตามจับ,การดำเนินต่อไป,การดำเนินตาม,อาชีพ,การงาน,การเจริญรอย, Syn. chase
resume(รีซูม') vt. เริ่มต้นใหม่,กลับคืนใหม่,คืนสู่สภาพเดิม,เข้าครอบครองใหม่ vi. ดำเนินต่อไปใหม่,เริ่มต้นใหม่, See also: resumer n.
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings, emolument

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] TH: ดำเนินต่อไป  EN: resuming
展開[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)
続く[つづく, tsuduku] TH: ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  EN: to be continued (vi)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top