ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดาดฟ้า

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาดฟ้า-, *ดาดฟ้า*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
roof topดาดฟ้า,ชั้นบนสุด There have been many incidents of misuse of the roof top including leaving rubbish,broken glass, loud parties with bad behavior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาดฟ้า(n) deck, See also: roof-deck, Syn. ชาน, Example: กะลาสีบนดาดฟ้าได้รับคำสั่งให้กางใบ, Thai Definition: พื้นราบตอนบนของเรือ, พื้นราบตอนบนสุดของอาคาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาดฟ้าน. พื้นราบตอนบนของเรือ, พื้นราบตอนบนสุดของอาคาร.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาดฟ้า[dātfā] (n) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck  FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deck(n) ดาดฟ้า, See also: ดาดฟ้าเรือ
forecastle(n) ดาดฟ้าหัวเรือ
quarterdeck(n) ดาดฟ้าเรือจากท้ายเรือไปยังกลางเรือ
sun deck(n) ดาดฟ้าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
ceiling(ซีล'ลิง) n. เพดาน,ดาดฟ้า,การกรุฝาผนัง
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า
deck cabinn. ห้องเคบินบนดาดฟ้าเรือ
deck handn. ลูกเรือหรือกลาสีบนดาดฟ้า
deck housen. ห้องเคบินบนดาดฟ้า,ห้องบนดาดฟ้า
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
gundeckn. ดาดฟ้าชั้นที่ตั้งปืนของเรือรบ
hatch(แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise, concoct, plot

English-Thai: Nontri Dictionary
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
deck(n) ดาดฟ้าเรือ,ชั้น
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
gallery(n) เฉลียง,ระเบียง,ดาดฟ้า,วิหารราย,ที่ประกวดภาพ,ห้องแสดงภาพ
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า
poop(n) ท้ายเรือ,ดาดฟ้าท้ายเรือ
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได
terrace(vt) ทำเป็นชั้น,ทำเป็นดาดฟ้า,ทำเป็นระเบียง
verandah(n) ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
屋上[おくじょう, okujou] (n) ดาดฟ้า, บนหลังคา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top