ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซ้ำซาก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซ้ำซาก-, *ซ้ำซาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำซาก(adv) repetitiously, See also: again and again, repeatedly, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำไปซ้ำมา, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: หัวหน้าของฉันเป็นคนพูดซ้ำซาก, Thai Definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ้ำซากว. ทำแล้วทำอีกหรือเป็นแล้วเป็นอีกอย่างเดียวกันรํ่าไป, จำเจ, เช่น เขาชอบพูดจาซ้ำซาก บางจังหวัดทางภาคอีสานเกิดภัยแล้งซ้ำซาก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้ำซาก[samsāk] (adj) EN: repetitious ; monotonous  FR: répétitif ; réitéré ; itératif ; monotone
ซ้ำซาก[samsāk] (adv) EN: repetitiously ; again and again ; repeatedly  FR: encore et encore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get into a rut(idm) มีชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get out of
get out of(phrv) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
get out of(phrv) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
hack(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ
monotonous(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: ซ้ำซาก, จำเจ, ราบเรียบ, Syn. boring, dull, tiresome, Ant. interesting, fascinating
platitudinous(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, Syn. commonplace, trite, dull
routine(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ, Syn. boring, humdrum
stale(adj) น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน), See also: ซ้ำซาก, น่าเอียน ข่าว, เรื่องขำขัน, Syn. uninteresting, dull, flat, boring, Ant. interesting
trivial(adj) น่าเบื่อ, See also: ซ้ำซาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง่
monotonous(มะนอท'ทะเนิส) adj. ซ้ำซาก,ซ้ำกัน,น่าเบื่อ,มีเสียงเดียว., See also: monotonousness n., Syn. tedious, Ant. varied
monotony(มะนอท'โทนี) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ความซ้ำซาก,การมีเสียงเดียว,การไม่มีเสียงสูงต่ำ, Syn. uniformity
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก,ความซ้ำซาก,ความจำเจ
platitudinous(แพลททิทูด'ดิเนิส) adj. ซ้ำซาก,จำเจ, See also: platitudinous ness n.
redundancy(รีดัน'เดินซี) n. การมีเหลือเฟือ,การมีมากเกินไป,ความล้น,คำพูดซ้ำซาก, Syn. redundance, superfluity

English-Thai: Nontri Dictionary
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
monotonous(adj) น่าเบื่อ,ซ้ำซาก
monotony(n) ความน่าเบื่อ,ความซ้ำซาก
platitude(n) คำพูดซ้ำซาก
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย
trite(adj) จืดชืด,ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,ธรรมดา
truism(n) ข้อความที่เป็นจริง,ข้อความซ้ำซาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top