ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซุกซน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซุกซน-, *ซุกซน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซุกซน(adv) naughtily, See also: mischievously, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาไม่มีเวลาไปเล่นซุกซนเหมือนเด็กคนอื่น, Thai Definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น
ซุกซน(v) be naughty, See also: be mischievous, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาถูกพ่อแม่ตี เพราะซุกซน, Thai Definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซุกซนว. ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุกซน[sukson] (adj) EN: naughty ; mischievous  FR: polisson ; espiègle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elvish(adj) เกเร, See also: ซุกซน, Syn. elfish, mischievous, naughty
mischievous(adj) ซน, See also: ซุกซน, เกเร, Syn. naughty
naughty(adj) ซุกซน, See also: คึกคะนอง, Syn. mischievous, playful, impish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boogeyman(บู'กีเมิน) n. ผีที่เอาเด็กซุกซนไป, Syn. bogeyman, boogerman, boobieman
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
gaminen. เด็กหญิงที่ซุกซนคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงจรจัด, Syn. tomboy, hoyden
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm, Ant. advantage
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
puckish(พัค'คิช) adj. ซน,ซุกซน,เล่นพิ-รนทร์, Syn. mischievous, coy
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน
playful(adj) สนุกสนาน,ครึกครื้น,ซุกซน,ขี้เล่น
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Korney or korny(adj) ซุกซน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top