ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งมีอำนาจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งมีอำนาจ-, *ซึ่งมีอำนาจ*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน[seung mī amnāt sanapsanun] (adj) EN: authoritative

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almighty(adj) ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด, Syn. all-powerful
authoritative(adj) ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน, See also: ซึ่งแสดงถึงอำนาจ, Syn. well-supported
imperial(adj) ยิ่งใหญ่มาก, See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, Syn. supreme
influential(adj) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ, See also: ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด, Syn. authoritative, powerful, significant, Ant. unpersuasive, unconvincing
omnipotent(adj) ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด, Syn. all-powerful, unlimited in power, almighty
palatine(adj) ซึ่งมีอำนาจหรือสิทธิเท่ากับกษัตริย์
paramount(adj) ซึ่งอยู่สูงสุด, See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, Syn. predominant, supreme, eminent
plenipotentiary(adj) ซึ่งมีอำนาจเต็มที่, See also: ซึ่งมีอำนาจสมบูรณ์, ซึ่งให้อำนาจเต็มที่
puissance(n) ซึ่งมีอำนาจ, See also: ซึ่งมีพลัง, Syn. great, powerful, valiant
regulatory(adj) ซึ่งควบคุมบังคับ, See also: ซึ่งมีอำนาจควบคุม, Syn. governing, regulative, supervisory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent, compatible
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic
juvenescent(จูวะเนส'ซันทฺ) adj. เยาว์,อ่อนวัย,เป็นหนุ่มเป็นสาว,ซึ่งมีอำนาจทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวหรืออ่อนวัย., See also: juvenescence n.
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.

English-Thai: Nontri Dictionary
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top