ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซี่

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซี่-, *ซี่*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
强将手下无弱兵[เฉียงเจี้ยงโจ่วเซี่ยอู๋รั่วปิง, ˙, ] (phrase) ใต้แม่ทัพหาญปราศทุรพล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี่(n) rowed or lined things, See also: rib, banisters, spoke, rag, Example: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย, Thai Definition: คำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง
ซี่(clas) teeth, Example: เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว, Count Unit: ซี่, Thai Definition: คำลักษณะนามเรียกฟัน
ซี่กรง(n) bar, Example: นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง ส่งเสียงร้องดังลั่น, Count Unit: ซี่, Thai Definition: ส่วนของกรงที่มีลักษณะเล็กๆ ยาวๆ เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวทำจากเหล็ก เป็นต้น
ซี่โครง(n) rib, Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก, Example: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก, Count Unit: ซี่, Thai Definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
ซี่โครงหมูทอด(n) fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai Definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซี่น. คำเรียกของเล็ก ๆ ยาว ๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ฟันซี่หนึ่ง ฟัน ๒ ซี่.
ซี้ซอนว. ซอกซอน, ลี้ลับ.
ซี้ดว. เสียงอย่างเสียงสูดปากเช่นกินอาหารเผ็ดเป็นต้น.
ซี่โครงน. กระดูกโครงอกลักษณะเป็นท่อนแบนยาวและโค้ง เรียงเป็นคู่ ๆ ลงมา ๑๒ คู่ ส่วนโคนติดกับด้านข้างของกระดูกสันหลังแต่ละข้อ ส่วนปลาย ๑๐ คู่ ติดกับด้านข้างของกระดูกหน้าอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acrylic toothซี่ฟันอะคริลิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spokeซี่ล้อ, กำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rib; costaซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costa; ribซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cervical ribซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, floating; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, vertebral; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floating rib; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral rib; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spokeซี่ล้อ กำ [พลังงาน]
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intercostal, Externalซี่โครงอันนอก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซี่[sī] (n) EN: spoke ; bar ; pale  FR: rayon [m]
ซี่[sī] (n) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]  FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]
ซี่[sī] (v) EN: cover ; screw
ซี้[sī] (v) EN: die ; pass away ; perish ; croak  FR: mourir ; périr
ซี่กรง[sī krong] (n, exp) FR: barreau d'une cage [f]
ซี่ล้อ[sī lø] (n) EN: spoke  FR: rayon (d'une roue) [m]
ซี่ลูกกรง[sī lūkkrong] (n, exp) EN: bar  FR: barreau de balustrade [m]
ซี่โครง[sīkhrōng] (n) EN: rib  FR: côte [f] ; côtelette [f]
ซี่โครงลอย[sīkhrōng løi] (n, exp) EN: floating rib  FR: côte flottante [f]
ซี่โครงหมู[sīkhrōng mū] (n, exp) EN: spare ribs

English-Thai: Longdo Dictionary
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baluster(n) ซี่กรง, See also: กรง, ลูกกรง, ซี่ลูกกรง, ซี่ราวบันได / เฉลียง, Syn. banister
cog(n) ซี่ล้อ, See also: ฟันเฟือง, Syn. cogwheel
emergent(adj) ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก, See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก, Syn. efflorescent, emanant
illusive(adj) ซี่งหลอกลวง, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusory, unreal
illustrious(adj) ซี่งมีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก, Syn. distinguished, eminent, famous, renowned
periodic(adj) บางครั้งบางคราว, See also: ซี่งเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmic
rib(n) ซี่โครง
serration(n) ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย, See also: ซี่ฟันเลื่อย, Syn. scallop
shifty(n) ซี่งมีกลอุบาย, See also: ซึ่งหลอกล่อ, Syn. tricky, cunning
sparerib(n) ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable
alkali metal(Chem.) n. กลุ่มของโลหะที่มีวาเลนซี่เดียว ได้แก่ potassium, sodium, lithium, rubidium, cesium, francium
antiskid(แอน' ทีสคิด) adj. ซี่งป้องกันการลื่น
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
argentic(อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver)
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.
aurous(ออ'รัส) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทอง (วาเลนซี่เดียว) (of the univalent state)

English-Thai: Nontri Dictionary
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cog(n) ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือย
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
rung(n) ซี่ไม้,ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ
serrate(adj) เป็นซี่
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あばら[อาบาระ] (n) ซี่โครง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:
Taxifahrer(n) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top