ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซัก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซัก-, *ซัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซัก(v) question, See also: interrogate, ask, query, inquire, Syn. ถาม, ซักถาม, สอบถาม, สอบสวน, ไต่ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้จัดการซักลูกน้องว่ามีปัญหาหนักใจในเรื่องการทำงานหรือไม่, Thai Definition: ไล่เลียงให้กระจ่างแจ้ง
ซัก(v) wash, See also: clean, launder, Syn. ซักล้าง, ฟอก, Example: เราจะซักผ้าทุกวันอาทิตย์, Thai Definition: ทำให้สะอาดด้วยน้ำ
ซักถาม(v) question, See also: interrogate, inquire, ask, Syn. ไต่ถาม, ซักไซ้, Ant. ตอบ, Example: นักเรียนซักถามอาจารย์เรื่องการหักเหของแสงในน้ำ
ซักผ้า(v) wash, See also: do one's washing, Example: ฉันต้องซักผ้า 2 กะละมังใหญ่ๆ ไปไหนไม่ได้หรอก, Thai Definition: ทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน้ำกับผงซักฟอก เป็นต้น
ซักฟอก(v) wash clothes, See also: launder, clean, Syn. ซักล้าง, ชะล้าง, ล้าง, ทำความสะอาด, Example: ชาวชนบทใช้น้ำคลองในการซักฟอกเสื้อผ้า, Thai Definition: ชำระให้หมดมลทิน
ซักฟอก(v) question, See also: interrogate, ask, Syn. สอบสวน, สอบปากคำ, คาดคั้น, ซักถาม, Example: คณะกรรมการรัฐสภาซักฟอกรัฐมนตรีเรื่องการวางระเบิดในภาคใต้, Thai Definition: ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ซักรีด(v) launder, See also: wash and iron, Example: วันนี้เธอออกไปไหนไม่ได้ เพราะต้องซักรีดเสื้อผ้า และเตรียมอาหารมื้อเย็นไว้ให้น้อง, Thai Definition: ทั้งซักและรีด
ซักไซ้(v) interrogate, See also: ask, question closely, inquire, Syn. ถาม, ซัก, คาดคั้น, ซักถาม, สืบสาว, ไต่ถาม, ซักไซ้ไล่เลียง, Ant. ตอบ, Example: เขาซักไซ้จากผู้รู้ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ซักค้าน(v) cross-examine, Example: อัยการนัดซักค้านในเดือนมกราคม, Notes: (กฎหมาย)
ซักซ้อม(v) exercise, See also: practice, train, Syn. ฝึกซ้อม, ฝึกฝน, เตรียมพร้อม, ซ้อมซัก, Example: เขาซักซ้อมการออกเสียงจนคล่องแคล่ว, Thai Definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซักก. ทำให้สิ่งที่ทำด้วยเส้นใยเช่นผ้า สะอาดด้วยการขยี้ในน้ำหรือใช้แปรง มักใช้สบู่หรือผงซักฟอกด้วย.
ซักก. ไล่เลียงให้กระจ่างแจ้ง เช่น ทนายซักพยาน ซักถาม.
ซักค้านดู ถามค้าน.
ซักซ้อมก. สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า, ซ้อมซัก ก็ว่า.
ซักถามก. ถามและไล่เลียงให้ตอบ.
ซักฟอก ๑ก. ชำระให้หมดมลทิน.
ซักฟอก ๒ก. ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง.
ซักส้าวน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งของเด็กโดยจับแขนดึงกันไปมา.
ซักแห้งก. ทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือสิ่งทอต่าง ๆ ด้วยวิธีพิเศษ เช่นใช้สารเคมีโรยบนรอยเปื้อนแล้วปัดออก หรือแช่ลงในสารละลายเคมี.
ซักไซ้ก. ไต่ถามไล่เลียงให้ถี่ถ้วน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dry cleaningซักแห้ง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซัก[sak] (v) EN: wash  FR: laver ; blanchir
ซัก[sak] (v) EN: question ; interrogate  FR: questionner
ซักค้าน[sakkhān] (v) EN: cross-examine
ซักจำเลย[sak jamloēi] (v, exp) EN: question an accused
ซักถาม[sakthām] (v) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry  FR: questionner ; interroger
ซักทอด[sakthøt] EN: implicate
ซักผ้า[sak phā] (v, exp) EN: wash ; do one's washing  FR: laver le linge ; faire la lessive
ซักฟอก[sakføk] (v) EN: wash clothes ; launder ; clean  FR: lessiver
ซักฟอก[sakføk] (v) EN: question ; interrogate ; ask ; prosecute  FR: cuisiner (fam.)
ซักรีด[sak rīt] (v, exp) EN: wash and iron clothes  FR: laver et repasser le linge

English-Thai: Longdo Dictionary
laundry soap(n, phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., See also: laundry detergent, Syn. detergent
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck(vt) ซักในน้ำยาเคมี
cross-examine(vt) ซักค้านพยาน
cross-examine someone(idm) สอบสวน, See also: ซักฟอก
dab out(phrv) ล้างออกด้วยมือ, See also: ซักด้วยมือ
do up(phrv) ซักรีด (เสื้อผ้า)
dry run(idm) ซ้อม, See also: ซักซ้อม
dry-clean(vt) ซักแห้ง, Syn. bleach
interrogate(vi) ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply
interrogate(vt) ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply
launder(vi) ซักรีด, See also: ซัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat, crave
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize
chug(ชัก) n. เสียงเครื่องจักรดังซัก ๆ ,เสียงระเบิดเบา ๆ และดื้อ ๆ
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง
dry washn. ผ้าม่านหรือสิ่งทอที่ซักแล้วไม่ต้องรีด
dry-clean(ไดร'คลีน) vt. ซักแห้ง., See also: dry cleaner n. ดูdry-clean
drycleaningการซักแห้ง (ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าดแทนน้ำ) ,เสื้อผ้าที่ซัก โดยวิธีดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
detergent(n) ผงซักฟอก,ผงฟอกขาว
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม
launder(vt) ซักฟอก,ซักรีด,ซักเสื้อผ้า
laundress(n) หญิงซักผ้า
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด
laundryman(n) คนซักรีดผู้ชาย

German-Thai: Longdo Dictionary
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
waschen(vi) |wusch, hat gewaschen| ซักผ้า
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ
Zustand(n) |der, pl. Zustände| สภาพ, สถานะ เช่น Die Waschmaschine ist in gutem Zustand. เครื่องซักผ้ายังอยู่ในสภาพดี

French-Thai: Longdo Dictionary
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top