ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่าง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่าง-, *ช่าง*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
裁缝[cái féng, ㄘㄞˊ ㄈㄥˊ, ] (n) ช่างตัดเสื้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่าง(v) never mind, See also: forget it, Syn. ปล่อย, วางธุระ, Example: ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด
ช่าง(aux) indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai Definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
ช่าง(n) technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่างกล(n) engineer, See also: mechanic, Syn. นายช่าง, Example: เขาเป็นช่างกลอยู่กรมอู่ทหารเรือ, Count Unit: คน
ช่างไฟ(n) fireman, Syn. ช่างแก้ไฟฟ้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ควบคุมไฟในรถไฟ เรือไฟ เป็นต้น
ช่างไฟ(n) electrician, See also: electrical mechanics, Syn. ช่างไฟฟ้า, Example: บริษัทเปิดรับสมัครช่างไฟหลายตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า
ช่างคิด(v) be full of ideas, Syn. คิดมาก, หมกมุ่น, Example: คนคิดอกุศลมันช่างคิดเลยเถิดกันไปได้
ช่างคิด(v) be full of ideas, See also: be clever, Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Example: ธรรมชาติของคนรักการขีดเขียน ย่อมเป็นคนอ่อนไหว ช่างคิด ช่างจินตนาการ
ช่างคุย(v) be chatty, See also: be full of chatter, be talkative, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา, Ant. เงียบขรึม, เป็นใบ้, Example: ใครๆ ก็อยากทานข้าวกับเธอ เพราะเธอช่างเล่า ช่างคุย
ช่างทอง(n) goldsmith, Example: เราจะไว้ใจช่างทองได้อย่างไรว่าเขาจะไม่โกงน้ำหนักทอง หรือปลอมปนทองของเรา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการทำทองรูปพรรณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่างน. ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างไม้ ช่างทอง.
ช้าง ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด ในวงศ์ Elephantidae ผิวหนังหนา สีดำหรือดำอมเทา รับสัมผัสได้ไว ขนสีดำ จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง ปลายงวงมีจะงอยสำหรับจับสิ่งของ ขมับทั้ง ๒ ข้างมีรูเปิดของต่อมน้ำมัน จะมีน้ำมันไหลออกมาเมื่อถึงวัย ขาใหญ่เป็นลำ กินพืช มี ๒ ชนิด คือ ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา.
ช่างว. มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง เช่น ช่างคิด ช่างพูด ช่างประดิษฐ์, มีลักษณะโน้มไปในทางนั้น ๆ เช่น ช่างโง่จริง ๆ ช่างเก่งจริง ๆ.
ช้าง ๒น. ชื่อกล้วยไม้ชนิด Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ในวงศ์ Orchidaceae กลีบดอกสีขาว มีประสีม่วงหรือแดง กลิ่นหอม พันธุ์ที่กลีบดอกชั้นในมีประที่โคน เรียก ช้างดำ, พันธุ์ที่มีประทั่วทุกกลีบดอก เรียก ช้างกระหรือช้างค่อม พันธุ์ที่กลีบดอกสีขาวสะอาด เรียก ช้างเผือก, พันธุ์ที่กลีบดอกสีแดง เรียก ช้างแดง.
ช่างว. ปล่อย, วางธุระ, เช่น ช่างเถิด ช่างมัน.
ช้าง ๓น. ชื่อซางวันศุกร์.
ช่างกระไรคำกล่าวติเตียน ตัดพ้อ หรือผิดหวัง เช่น เมียเจ้ารูปทองสิบสองหนัก ยศศักดิ์ปึ่งชาจะหาไหน พี่น้องพร้อมพรั่งช่างกระไร แต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มี (สังข์ทอง), คำกล่าวแสดงความตื่นเต้น เช่น น้องเอ๋ยรูปร่างช่างกระไร นางในกรุงศรีไม่มีเทียม (ขุนช้างขุนแผน).
ช้างงวงน. ช้างไม่มีงา, ช้างสีดอ.
ช้างจบก. กิริยาที่ช้างชูงวงขึ้นเหนือหัวทำความเคารพ.
ช้างชนะงาน. ช้างที่โรยเชือกผ่อนให้เข้าไปใกล้ช้างอีกตัวหนึ่งจนประงาหรือเอางากระทบและเป็นฝ่ายชนะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denturistช่างทำฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
auto mechanic; automotive mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automotive mechanic; auto mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
artisanช่างศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welderช่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]
Women weaversช่างทอสตรี [TU Subject Heading]
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]
Barbersช่างตัดผม [TU Subject Heading]
Basket makersช่างประดิษฐ์ตะกร้า [TU Subject Heading]
Beauty operatorsช่างเสริมสวย [TU Subject Heading]
Blacksmithsช่างเหล็ก [TU Subject Heading]
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Camera operatorsช่างกล้อง [TU Subject Heading]
Carpentersช่างไม้ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ช่าง[chang] (v) EN: leave alone ; stop minding  FR: oublier ; laisser tomber
ช่าง[chang] (x) EN: never mind ; forget it ; no matter  FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
ช้าง[chāng] (n) EN: elephant ; Asian Elephant ; Indian Elephant  FR: éléphant [m] ; éléphant d'Asie [m]
ช้างกระ[chāngkra] (n) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids  FR: ?
ช่างกระจก[chang krajok] (n) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker  FR: vitrier [m]
ช่างกระไร[changkrarai] (x) EN: Alas ! ; never mind
ช่างกล[chang kon] (n) EN: mechanic ; engineer  FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
mechanic(n) ช่างยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่าง, ช่างเครื่อง, ช่างกล, Syn. mechanical engineer
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artisan(n) ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman
artist(n) ศิลปิน, See also: ช่างเขียน, จิตรกร, Syn. creator, performing artist
barber(n) ช่างตัดผม, Syn. hairdresser
beautician(n) ช่างเสริมสวย, Syn. make-up artist
blacksmith(n) ช่างเหล็ก, See also: ช่างตีเหล็ก, Syn. smith
brazier(n) ช่างทองเหลือง
bricklayer(n) ช่างปูน
builder(n) ช่างก่อสร้าง, See also: คนก่อสร้าง, Syn. erector
cameraman(n) ช่างภาพ, See also: ช่างกล้อง, Syn. camera operator, photographer
carpenter(n) ช่างไม้, Syn. woodworker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
bladesmith(เบลด'สมิธ) n. ช่างตีมีด
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง,ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
carpenter(คาร์'เพนเทอะ) {carpentered,carpentering,carpenters} n. ช่างไม้ vi. ทำงานช่างไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
carpenter(n) ช่างไม้
carver(n) ช่างแกะสลัก
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dry linear(n) ช่างเครื่องยนต์ปลอกสูบชนิดดรายไลเนอร์
engineerช่างยนต์
fashion artistช่างฝีมือทางแฟชั่นเสื้อผ้า
ironmasterช่างเหล็ก
marshaller(n) ช่างโบกเครื่องบิน
shame on someone(adj, phrasal, verb) ช่างน่าละอาย
visionary(adj) ช่างคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大工[だいく, daiku] TH: ช่างไม้  EN: carpenter

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Scheiß drauf!(phrase, slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)
der Besserwisser(n, slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
wählerisch(adj, adv) ที่ชอบเลือก, ช่างเลือก, จู้จี้
originell(adj) สร้างสรรค์, ประดิดประดอย เช่น Was für ein originelles Geschenk! ของขวัญอะไรเนี่ย ช่างสร้างสรรค์จริง, Syn. kreativ
Friseur(n) |der, pl. Friseure| ช่างตัดผม, See also: Related: die Friseuse
Friseuse(n) |die, pl. Friseusen| ช่างตัดผม, See also: Related: der Friseur

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top