ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชุ่ม

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชุ่ม-, *ชุ่ม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชุ่มฉ่ำ(vt) drench, to be drenched

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุ่ม(v) be soaked, See also: dampen, be moist, be humid, be damp, be wet, be drenched, Syn. โชก, เปียก, ฉ่ำ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ผิวหนังของเราชุ่มไปด้วยเหงื่อ, Thai Definition: มีน้ำหรือของเหลวซึมซาบเอิบอาบอยู่
ชุ่มใจ(v) be joyful, See also: be joyous, be cheerful, be refreshing, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, Example: ฉันชุ่มใจเมื่อเห็นดอกไม้สวย
ชุ่มชื่น(v) be delighted, See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry, Syn. สดชื่น, อิ่มเอิบ, รื่นเริง, ร่าเริง, ผ่องใส, แจ่มใส, เบิกบาน, สดชื่น, Ant. หม่นหมอง, Example: วันนี้คนไข้ดูชุ่มชื่นขึ้นมาก, Thai Definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่
ชุ่มชื้น(adj) damp, See also: soaked, moist, wet, Syn. เปียกชื้น, Ant. แห้ง, Example: กบเขียดน้อยๆ ตามป่าทั่วๆ ไปพวกนี้มักชอบป่าที่ชุ่มชื้น, Thai Definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่
ชุ่มชื่นใจ(v) be happy, See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ, Example: ผมชุ่มชื่นใจในความอาทรของเธอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุ่มก. มีนํ้าหรือของเหลวซึมซาบเอิบอาบอยู่ เช่น ดินชุ่มน้ำ.
ชุ่มคอก. รู้สึกคอไม่แห้ง เช่น เคี้ยวชะเอมทำให้ชุ่มคอ.
ชุ่มฉ่ำก. ชุ่มอย่างมีน้ำอิ่มอยู่ในตัว เช่น ฝนตกมาหลายวันทำให้ผืนป่าชุ่มฉ่ำ, โดยปริยายหมายถึง รู้สึกสดชื่นเอิบอาบใจ เช่น คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานฟังแล้วชุ่มฉ่ำใจ.
ชุ่มชื่นก. รู้สึกสดชื่น, สดชื่น.
ชุ่มชื้นว. มีไอนํ้าหรือนํ้าซึมซาบชุ่มอยู่.
ชุ่มโชกก. เปียกชุ่มจนไหลอาบ เช่น ร้องไห้น้ำตาชุ่มโชก.
ชุ่มใจ, ชุ่มอกชุ่มใจก. อิ่มเอิบใจ.
ชอุ่มชุ่มด้วยละอองนํ้าจนเห็นเป็นมืดคลุ้มหรือมืดมัว เช่น ท้องฟ้าชอุ่ม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุ่ม[chum] (v) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched
ชุ่ม[chum] (adj) EN: soaked ; wet  FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (adj) EN: refreshed ; cheerful  FR: plaisant ; agréable
ชุ่มชื้น[chumcheūn] (adj) EN: damp ; soaked ; moist ; wet  FR: humide ; moite

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damp(adj) ชื้น, See also: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มชื้น, Syn. moist
humid(adj) ชื้น, See also: ชุ่ม
imbrue(vi) ้เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: ชุ่มเลือด, โชกเลือด, Syn. stain, soak, wet
soggy(adj) เปียกโชก, See also: ชุ่มโชก, Syn. mushy, saturated, soaked, wet, Ant. dry
succulent(adj) หวานฉ่ำ, See also: ชุ่มฉ่ำ, Syn. juicy, luscious, tasty
sweaty(adj) เปียกเหงื่อ, See also: ชุ่มเหงื่อ, มีเหงื่อออกมาก, เหม็นเหงื่อ, Syn. perspiring, sticky
saturate with(phrv) เปียกโชก, See also: ชุ่มโชค, Syn. drench in, soak with
souse in(phrv) แช่ใน, See also: ชุ่มด้วย
welter(vi) เปียกชุ่ม, See also: ชุ่มโชก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant, Ant. irritating
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
dank(แดงคฺ) adj. ชื้น,ชื้นแฉะ,มีเหงื่อชุ่ม, See also: dankness n. ดูdank, Syn. soggy, moist, damp
dew(ดิว) {dewed,dewing,dews} n. น้ำค้าง,สิ่งที่คล้ายน้ำค้าง,น้ำตา vt. เปียกชุ่มด้วยน้ำค้าง, Syn. moisture
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
moist(มอยซฺทฺ) adj. ชื้น,เปียก,ชุ่ม,น้ำตานอง,เกี่ยวกับหรือมีของเหลวหรือความชื้น., See also: moistful adj.
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลายเป็นฟอง,เดือด,พล่าน,คึกคัก,เร่าร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ความเดือดพล่าน,ความคึกคัก,ความเร่าร้อน,ความตื่นเต้น, Syn. foam, boil
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep, steep

English-Thai: Nontri Dictionary
afloat(adj) ลอยไป,ไม่ล่ม,ชุ่มน้ำ
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
dank(adj) ชื้นแฉะ,ชื้น,ชุ่ม,หมาดๆ
drench(n) ความเปียกชุ่ม,การจุ่มน้ำ,การแช่น้ำ
drench(vt) ทำให้เปียกชุ่ม,แช่,จุ่มน้ำ,อาบน้ำ
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
impregnate(vt) ทำให้ตั้งท้อง,ทำให้มีอยู่เต็ม,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ซึมซาบ
impregnation(n) การทำให้มีขึ้น,การทำให้ท้อง,การทำให้ชุ่ม
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top