ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชำเลือง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำเลือง-, *ชำเลือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำเลือง(v) glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู, Example: ลูกชายชำเลืองพ่ออย่างไม่เข้าใจ
ชำเลืองตา(v) glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู, มองหางตา, Example: เขาหยุดร้องเพลงและชำเลืองตาดูทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจมองตอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำเลืองก. ชายตาดู, ดูทางหางตา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dart at(phrv) เหลือบมอง, See also: ชำเลือง, มองดูที่...อย่างรวดเร็ว, Syn. flash at, shoot at, throw at
flash at(phrv) ชำเลือง, See also: มองแวบหนึ่ง, มองชั่วขณะ, Syn. dart at
get of(phrv) ชำเลือง, See also: เหลือบมอง
glance at(phrv) ชำเลืองดู, See also: เหลือบมอง, มองผ่านๆ
glance back(phrv) ชำเลืองกลับไปยัง, See also: เหลือบมองกลับไปยัง
glance(vi) ชำเลือง, See also: ชายตามอง, แวบมอง, เหลือบดู, Syn. glimpse
out of the corner of one's eye(idm) ชำเลืองมอง, See also: เหลือบมอง
squint(vi) ชำเลืองมอง, Syn. glance
squint-eyed(adj) ชำเลืองมอง, See also: หรี่ตามอง, มองเอียงๆ
squint at(phrv) ชำเลือง, See also: เหลือบมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
eyeshotn. รัศมีสายตา,การมอง,การชำเลืองมอง,ภาพ
gander(แกน'เดอะ) n. ห่านตัวผู้,การมองดู,การชำเลืองมอง, Syn. glance, look, peep
glance(กลานซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผาด ๆ vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่านหน้า., See also: glancingly, Syn. peek, graze
glime(ไกลม) vi.,n. (การ) ชำเลืองมองแบบมีเล่ห์นัย
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
squint(สควินทฺ) vt.,vi.,adj.,n. (การ) มองค้อน,หรี่ตา,ชำเลืองมอง,พริ้มตา,ชม้ายตา,มองเอียง ๆ, See also: squintingly adv. squinty adj. squinter คนตาเหล่, คนตาเข
waff(แวฟ,วาฟ) n. การพัดของลม,การมองปราด,การมองผาด ๆ ,การชำเลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
glance(n) การชำเลือง,การมองผาด,การเหลียวดู
glance(vi) ชำเลืองดู,มองผาดๆ,เหลือบตาดู,ชายตามอง
leer(vi) เหลือบมอง,ชำเลืองมอง,ชายตามอง,มองค้อน
squint(vi) ชายตามอง,ชำเลืองมอง,ชม้าย,หรี่ตา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top