ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั่วครู่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่วครู่-, *ชั่วครู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วครู่(adv) for a while, See also: for a moment, for a time, for a little while, temporarily, Syn. สักครู่, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยว, เดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Ant. นาน, Example: อากาศในห้องเย็นมาก เขาเดินเข้าไปได้ชั่วครู่ก็รู้สึกหนาวแล้ว
ชั่วครู่หนึ่ง(n) for a while, See also: for a moment, for a time, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, Example: เสียงนั้นเงียบหายไป แต่ชั่วครู่หนึ่งก็ดังขึ้นมาอีก, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว, ช่วงเวลาไม่นาน
ชั่วครู่ชั่วยาม(adv) for a moment, See also: for a short time, for a while, for a little while, temporarily, Syn. ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว, ชั่วเวลาหนึ่ง, ชั่วระยะเวลาอันสั้น, Ant. นาน, Example: ถ้าใครทำผิด จะถูกกล่าวขวัญอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม แล้วก็จะค่อยๆ ลืมไปในที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั่วครู่น. ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น เขาหายไปชั่วครู่ ประเดี๋ยวก็กลับมา.
ชั่วครู่ชั่วยามน. ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ขอยืมของไปใช้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วจะเอามาคืน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วครู่[chūa khrū] (adv) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space  FR: momentané

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awhile(adv) ชั่วครู่, See also: สักประเดี๋ยว, สักครู่, ประเดี๋ยว, Syn. for a while, for a moment, momentarily
briefly(adv) ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly
for a while(adv) ชั่วครู่, See also: ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว
moment(n) ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. minute, second, bit, instant, Ant. forever, eternity
momentarily(adv) ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. momently, briefly
momentary(adj) ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. fleeting, passing, brief, Ant. eternal, continual
short(adj) ชั่วครู่, See also: ไม่นาน, ระยะสั้นๆ, Syn. short-term, short-lived, Ant. long

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awhile(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว,ชั่วครู่
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute, weight, Ant. triviality
pause keyแป้นพักเป็นชื่อแป้นหนึ่งบนแผงแป้งอักขระ มีคำ Pause อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการทำงานที่กำลังทำอยู่ชั่วครู่หนึ่ง
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว,ชั่วครู่,ไม่นาน

English-Thai: Nontri Dictionary
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
pause(n) การหยุดกลางคัน,การหยุดชั่วครู่
pause(vi) หยุดกลางคัน,หยุดชั่วครู่
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร
trice(n) ชั่วครู่,ชั่วพริบตาเดียว,ชั่วขณะ
while(n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top