ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั่ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่ง-, *ชั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่ง(v) weigh, Syn. ชั่งน้ำหนัก, ตวง, วัด, Example: แม่ค้าชั่งผลไม้ให้ลูกค้า 3 กิโลกรัม, Thai Definition: ทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น
ชั่งใจ(v) consider, See also: think over, weigh up, weigh in the mind, Example: เจ้านายชั่งใจอยู่สักครู่ จึงสั่งงานลูกน้อง, Thai Definition: ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
ชั่งแม่ง(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai Definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai Definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ชั่งน้ำหนัก(v) weigh, Example: พนักงานท่าเรือชั่งน้ำหนักสินค้าก่อนขนถ่ายขึ้นเรือ, Thai Definition: ทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั่งน. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๒๐ ตำลึงหรือ ๘๐ บาท เป็น ๑ ชั่ง
ชั่งชื่อมาตราวัดน้ำหนักตามวิธีประเพณีแบบไทย ๒๐ ตำลึง เป็น ๑ ชั่ง หรือมีน้ำหนักเท่ากับ ๑,๒๐๐ กรัม, ถ้าเป็นชั่งจีนมีนํ้าหนักเท่ากับ ๖๐๐ กรัม คือเป็นครึ่งหนึ่งของชั่งไทย.
ชั่งก. กระทำให้รู้นํ้าหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น เช่น ชั่งเนื้อหมูให้สักครึ่งกิโลกรัม เมื่อเช้าชั่งน้ำหนัก ลดไป ๒ กิโลกรัม.
ชั่งหลวงน. ชื่อมาตราชั่งของหลวง มีนํ้าหนักเท่ากับ ๖๐๐ กรัม.
ชั่งใจก. คิดให้แน่ก่อนที่จะตัดสินใจ.
เลียนชั่งโดยเอาเงินตราเป็นเกณฑ์นํ้าหนัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weighชั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[chang] (n) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)  FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
ชั่ง[chang] (v) EN: weigh  FR: peser
ชั่ง[chang] (v) EN: evaluate ; ponder ; consider  FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งน้ำหนัก[chang nāmnak] (v, exp) EN: weigh  FR: peser ; mesurer le poids
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[chang nāmnak phondāi phonsīa] (xp) EN: weigh the pros and cons  FR: peser le pour et le contre
ชั่งใจ[changjai] (n) EN: consider

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balance against(phrv) ชั่งน้ำหนักระหว่าง
weigh(vt) ชั่งน้ำหนัก, See also: วัดน้ำหนัก, Syn. measure, scale
weigh in(phrv) ชั่งน้ำหนัก, Ant. weigh out
weigh out(phrv) ชั่งน้ำหนัก, See also: ตวงน้ำหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น
hellhoundn. สุนัขเฝ้าบ้าน,คนชั่งช้า,ปีศาจร้าย
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte
metrical(เม'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับจังหวะในเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,เกี่ยวกับการวัดชั่งและตวง
metrics(เม'ทริคซ) n. ศิลปะการประพันธ์โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด ชั่ง และตวง
metrology(มิทรอล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์แห่งการวัดชั่งและตวง

English-Thai: Nontri Dictionary
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
poise(vt) ชั่ง,ปรับตัว,ทรงตัว,ยืน,เลี้ยง(ไม้)
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
scale(vt) กะเทาะ,ขอดเกล็ด,ไต่ขึ้น,ปีน,วัด,ชั่ง
steelyard(n) ตาชั่งจีน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
測る[はかる, hakaru] TH: ชั่งน้ำหนัก  EN: to weigh

German-Thai: Longdo Dictionary
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. die Eichung

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top