ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชวา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชวา-, *ชวา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชวา(n) Java, Example: ชวาเป็นเกาะที่สำคัญเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย, Thai Definition: ชื่อเกาะสำคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวา(ชะ-) น. ชื่อเกาะสำคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย, (โบ) ใช้ว่า ยะวา ก็มี, เรียกประชาชนที่พูดภาษาชวา ว่า ชาวชวา
ชวาชื่อปี่ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ปี่ชวา.
ชวาน. กุหลาบ เช่น งามฉวีคือชวาน่าใคร่ (กนกนคร).
ชวา(ชะ-) น. ความรุ่งเรือง, เปลวไฟ, โคมไฟ
ชวาความสว่าง. ว. ซึ่งลุกโพลง, สว่างโพลง.
ชวาลาน. เครื่องตามไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยทองเหลือง มีรูปอย่างหม้อขนาดย่อม ๆ สำหรับใส่น้ำมัน มีพวยต่อออกมาข้าง ๆ ๒ พวยบ้าง ๓ พวยบ้าง ใส่ด้ายดิบเป็นไส้ ใช้จุดไฟ และประกอบกับแกนรับหม้อใส่น้ำมันตั้งบนถาด ใช้ได้ทั้งตั้งและแขวน เช่น ถับถึงคฤหาสน์หอทอง ชวาลาเรืองรองรยับด้วยรัตนรัศมี (สรรพสิทธิ์).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Java (Indonesia)ชวา [TU Subject Heading]
Estuaryชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ, Example: บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวา[Chawā] (n, prop) EN: Java  FR: Java
ชวา[Chawā] (adj) EN: Javanese  FR: javanais

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Indonesia(n) อินโดนีเซีย, See also: ชวา
Java(n) ชวา, See also: เกาะชวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambary(แอมบา' รี) n. พืชจำพวก Hibiscus cannabinus ในอินเดีย ใช้ทำเส้นผ้าใบ ปอ ปอชวา ., Syn. kenaf
java(จาวา, ชวา) 1. ชื่อเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 2. เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวน ให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++
java mann. มนุษย์ชวา,มนุษย์โบราณ
javanese(แจฟ'วะนิส) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เกาะชวา,ชาวชวา,ภาษาชวา
kenaf(คะแนฟ') n. ปอชวา
water hyacinthn. ผักตบชวา

English-Thai: Nontri Dictionary
clarinet(n) ปี่ชวา
hyacinth(n) ดอกผักตบชวา

German-Thai: Longdo Dictionary
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top