ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จ้อง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้อง-, *จ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้อง(v) stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้องมอง, เพ่งมอง, Ant. หลบสายตา, Example: สายตาของท่านจ้องตรงไปทางเจ้าเสือตัวนั้น, Thai Definition: เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
จ้องดู(v) stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งดู, มองดู, Example: เด็กๆ พากันจ้องดูละครสัตว์ด้วยความตื่นเต้น
จ้องมอง(v) stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู, Example: เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน, Thai Definition: เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
จ้องเขม็ง(v) stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
จ้องจับผิด(v) watch attentively for a mistake, See also: be a watchdog, Syn. คอยจับผิด, จับผิด, Example: ทั้งหูและตาของเถ้าแก่นั้น เหมือนจะคอยจ้องจับผิดเด็กลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: คอยสังเกตเพื่อจับความผิดของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ๋องว. หงอยเหงา, เซื่อง, ไม่กล้า, ไม่คึกคัก.
จ้องน. ร่ม.
จ้องก. เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จ้องหน้า, มุ่งคอยจนกว่าจะได้ช่อง, คอยที, เช่น จ้องจับผิด จ้องจะทำร้าย จ้องจะแทง, กิริยาที่เอาปืนหรืออาวุธเล็งมุ่งตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
จ้องหน่องน. เครื่องทำให้เกิดเสียงเป็นเพลง โดยใช้ปากคาบแล้วกระตุกหรือชักด้วยเชือกให้สั่นดังเป็นเสียงดนตรี.
จ้องเตน. ต้องเต.
เฝ้าจ้องดู, คอยดู, เช่น นั่งเฝ้าโทรทัศน์ตลอดวัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixateจ้องที่จุดใดจุดหนึ่ง [การแพทย์]
Gazing, Fixจ้องอยู่กับที่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้อง[jøng] (v) EN: stare ; gaze ; look at  FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องจับผิด[jøng japphit] (v, exp) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog  FR: surveiller attentivement
จ้องดู[jøngdū] (v) EN: stare ; gaze ; look at  FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องดูหน้า[jøngdū nā] (v, exp) FR: dévisager
จ้องมอง[jøngmøng] (v) EN: stare ; gaze ; look at  FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
จ้องหาโอกาส[jøng hā ōkāt] (v, exp) FR: être à l'affût ; guetter l'occasion
จ้องเขม็ง[jøng khamēng] (x) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fasten on(phrv) จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fix on(phrv) จ้องมอง
fix upon(phrv) จ้องมอง
fix with(phrv) จ้องมองด้วย (ลักษณะการมองแบบใดแบบหนึ่ง)
dig(vt) มองดู, See also: จ้อง, ดู
eyeball(vt) จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ้อง, Syn. examine, stare
fix(vt) จ้อง (ตา), See also: เพ่ง ความสนใจ, Syn. focus, direct
gape at(phrv) จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
gawk at(phrv) จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gaze around(phrv) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ), Syn. gaze round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agaze(อะเกซ') adj. จ้องเขม็ง, Syn. gazing
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe, wa
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare, gape
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
glaring(แกล'ริง) adj. เจิดจ้า,บาดตา,แสงวาววับ,ซึ่งจ้องเขม็ง,ครึกโครม,ชัด ๆ ,โต้ง ๆ, See also: glaringness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
eye(vt) มองดู,แลเห็น,มองเห็น,จ้อง,เพ่งดู
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glower(vt) จ้องดู,ถลึงตา,จ้องเขม็ง,มองถมึง
goggle(vi) กลอกตา,มองค้อน,จ้องเขม็ง
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
angucken(vt) |guckte an, hat angeguckt| ดูไปที่, มองดูที่, จ้องดู, See also: ansehen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top