ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จู้จี้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จู้จี้-, *จู้จี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้(v) grumble, See also: complain, to be fussy, over-particular, Example: ท่านเคยบ่นกับผมบ่อยๆ ว่าทำงานกับคนแก่ก็จู้จี้ยังงี้แหละ, Thai Definition: รบกวนเพราะไม่ถูกใจ
จู้จี้จุกจิก(v) be fussy, See also: be choosy, be picky, be fastidious, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: เธอจู้จี้จุกจิกกับลูกๆ ของเธอมากเกินไปจนพวกเขารำคาญกันหมดแล้ว, Thai Definition: บ่นว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พร่ำไปเพราะไม่พอใจ
จู้จี้จุกจิก(adj) fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai Definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จู๋จี๋ก. พูดกันเบา ๆ ด้วยอาการสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.
จู๋จี๋ว. อาการที่พูดกันเบา ๆ ด้วยความสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.
จู้จี้ก. งอแง เช่น เด็กจู้จี้, บ่นจุกจิกรํ่าไร เช่น คนแก่จู้จี้
จู้จี้พิถีพิถันเกินไป เช่น ซื้อของเลือกแล้วเลือกอีกจู้จี้มาก.
จู้จี้ดู จี่ ๒.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duddiness, Fuddyจู้จี้จุกจิก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
จู้จี้[jūjī] (adj) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู๋จี๋[jūjī] (v) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice  FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
จู๋จี๋[jūjī] (adv) EN: amorously ; lovingly ; passionately  FR: passionnément
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (v) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (adj) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chary(adj) จู้จี้, See also: ช่างเลือก, จุกจิก, Syn. fastidious
fuss about(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss around(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss over(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
finical(adj) จุกจิก, See also: จู้จี้, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finicky, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky(adj) จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
meticulous(adj) พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
particular(adj) จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
pernickety(adj) จู้จี้, Syn. punctilious, persnickety
picky(adj) จู้จี้มาก, See also: จุกจิกมาก, Syn. fussy, Ant. unfussy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
choosy(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
feddle-faddlen. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality, finicalness, finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality, finicalness, finickiness n.
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality, finicalness, finickiness n.
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret, complain

English-Thai: Nontri Dictionary
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
nag(vt) ถากถาง,จู้จี้
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] TH: จู้จี้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  EN: to fuss over

German-Thai: Longdo Dictionary
meckern(vi) |meckerte, hat gemeckert| บ่น, บ่นจู้จี้ (ไม่ใช่บ่นรำพึงรำพัน), See also: jammern
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก
wählerisch(adj, adv) ที่ชอบเลือก, ช่างเลือก, จู้จี้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top