ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิ๋ว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิ๋ว-, *จิ๋ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิ๋ว(adj) midget, See also: miniature, very small, Syn. เล็กมาก, กระจิริด, กระจ้อยร่อย, เล็กกระจิดริด, Ant. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, มโหฬาร, Example: ไมโครฟิลม์เป็นฟิล์มที่มีขนาดจิ๋วมากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิ๋วว. เล็กมาก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ๋ว[jiu] (adj) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee  FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diminutive(adj) เล็กมาก, See also: จิ๋ว, กระจิริด, Syn. tiny, teeny-weeny, Ant. huge, vast, enormous
minuscule(adj) เล็กมาก, See also: จิ๋ว, Syn. miniscule
micro(prf) เล็ก, See also: จิ๋ว
cle(suf) เล็ก, See also: จิ๋ว
cule(suf) เล็ก, See also: จิ๋ว
el(suf) จิ๋ว, See also: เล็ก
let(suf) จิ๋ว, See also: เล็ก
ule(suf) จิ๋ว, See also: เล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diminutive(ดิมิน'นิทิฟว) adj. เล็ก,จิ๋ว,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แคระ. n. สิ่งที่เล็ก,คนที่มีรูปร่างเล็ก,คนแคระ. diminutiveness n. ดูdiminutive, Syn. small
exiguous(เอคซิก'กิวเอิส) adj. เล็ก,น้อย,จิ๋ว,เบาบาง., See also: exiguity n. exiguous adv., Syn. scanty
fiche(ฟีช) n. ฟิล์มจิ๋ว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี
micro-Pref. =เล็ก,จิ๋ว
microfilm(ไม'คระฟิล์ม) n. ฟิล์มจิ๋ว
microscopic(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule, minute, tiny
microscopical(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule, minute, tiny
minuscule(มิน'นัสคิว) adj. เล็กมาก,จิ๋ว,เล็ก. n. ตัวอักษรที่เล็กมาก., See also: minuscular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
microscopic(adj) เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์,เล็กมาก,จิ๋ว
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ミニアチュア[みにあちゅあ, miniachua] จิ๋ว จำลองขนาดเล็ก

German-Thai: Longdo Dictionary
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
winzig(adj) เล็กจิ๋ว, เล็กมาก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top