ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำเจ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำเจ-, *จำเจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำเจ(adv) repeatedly, See also: routinely, regularly, Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ, Example: ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา
จำเจ(v) be monotonous, See also: be tedious, be repetitious and uninteresting, Syn. เนืองๆ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก, Ant. แปลกใหม่, Example: ชีวิตครูค่อนข้างจะจำเจมีผลทำให้ครูใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีแรงผลักดัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำเจว. เนือง ๆ, บ่อย ๆ, ซํ้าซาก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[jamjē] (adj) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting  FR: monotone ; lassant ; répétitif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hack(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ
humdrum(adj) น่าเบื่อ, See also: จำเจ, ซ้ำซาก
platitudinous(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, Syn. commonplace, trite, dull
repetitious(adj) ซ้ำๆ ซากๆ, See also: จำเจ
routine(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ, Syn. boring, humdrum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก,ความซ้ำซาก,ความจำเจ
platitudinous(แพลททิทูด'ดิเนิส) adj. ซ้ำซาก,จำเจ, See also: platitudinous ness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
drudgery(n) งานจำเจ,งานน่าเบื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top