ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำคุก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำคุก-, *จำคุก*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, ] จำคุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำคุก(v) imprison, See also: jail, restrain, incarcerate, Syn. ติดคุก, Ant. ปลดปล่อย, Example: ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี, Thai Definition: ลงโทษด้วยวิธีขัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำคุกน. โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้เอาตัวผู้ต้องโทษไปคุมขังไว้ในเรือนจำ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำคุก[jamkhuk] (v) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate  FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำคุกตลอดชีวิต[jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: get life imprisonment  FR: être condamné à perpétuité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be behind bars(idm) จำคุก, See also: กักขัง, ขังคุก
be inside(idm) จำคุก, See also: ติดคุก, ติดตาราง, ถูกจำคุก, อยู่ในที่คุมขัง
imprison in(phrv) จับขัง, See also: จำคุก, ขัง
incarcerate in(phrv) จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง
gaol(vt) จำคุก, See also: ติดตะราง, เข้าห้องขัง
imprison(vt) จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง, Syn. confine, immure
lock away(phrv) กักขัง, See also: จำคุก, ใส่กรงขัง, Syn. lock up, put away, shut away
lock up(phrv) กักขัง, See also: จำคุก, ใส่กรงขัง, Syn. lock away
jail(vt) จำคุก, See also: กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง, Syn. imprison, confine, detain, Ant. free, release
lock up(phrv) จำคุก, See also: ขังคุก, Syn. confine, put behind bars

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
gaol(เจล) n.,vt. คุก,จำคุก., See also: gaoler n.
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง

English-Thai: Nontri Dictionary
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: Haftstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Freiheitsstrafe
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: Haftstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Gefängnisstrafe
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Gefängnisstrafe

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top