ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำ-, *จำ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n) จำกัดมัธยัสถ์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กองประจำการRegular Army
ครูพักลักจำ(phrase) To learn something through the back door
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)(n) enlisted personnel, enlisted soldiers
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง(n, modal, verb, adv, colloq)
บัญชีเงินฝากประจำ(n) fixed deposit account, time deposit account
ยาประจำบ้าน(n) household remedies

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่้าจ้างประจำregular wage

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้มีรายได้ประจำsomeone with regular income (This does not mean "rentier"--"rentier" ไม่ถูกเลย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำ(v) remember, See also: recall, recognize, Ant. ลืม, Example: ผมเชื่อว่าเกมทายศัพท์ไม่สามารถช่วยให้เราจำศัพท์ใหม่ๆ หรือรู้วิธีใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้เลยแม้แต่น้อย, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจ
จำนง(v) desire, See also: wish, want, intend, Syn. ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ, Example: ข้าพเจ้าต้องเดินธุระจัดส่งหนังสือไปให้น้าสนิทตามจำนงของท่าน
จำนน(v) surrender, See also: yield, submit, Syn. แพ้, Ant. ชนะ, Example: สหรัฐเรียกร้องให้ญี่ปุ่นจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข, Thai Definition: ไม่มีทางสู้
จำนำ(v) pawn, See also: pledge, Ant. ไถ่คืน, Example: อย่าเพิ่งจำนำนาฬิกาเลยฉันจะให้ยืมเงินก่อน, Thai Definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี, Notes: (กฎหมาย)
จำปา(n) Sonchampa; Champak, Syn. จัมปา, Example: จำปาเป็นดอกไม้ที่มีสีเข้มและมีกลิ่นหอมแรงกว่าจำปี, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่และยาว มีหลายกลีบ มีกลิ่นหอม
จำปี(n) White Champaka, Example: ป้าลูบหัวผกาจนดอกจำปีที่ทัดไว้ริมหูร่วงลงดิน, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวคล้ายดอกจำปา แต่กลีบเล็กและหนากว่า บางพันธุ์มีสีนวลหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเย็น
จำเจ(adv) repeatedly, See also: routinely, regularly, Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ, Example: ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา
จำเจ(v) be monotonous, See also: be tedious, be repetitious and uninteresting, Syn. เนืองๆ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก, Ant. แปลกใหม่, Example: ชีวิตครูค่อนข้างจะจำเจมีผลทำให้ครูใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีแรงผลักดัน
จำใจ(v) be unwilling, See also: be reluctant, Syn. ฝืนใจ, ไม่เต็มใจ, Ant. เต็มใจ, Example: จริงๆ แล้วเขาอยากจะนอนต่อเพราะอากาศดี แต่ต้องจำใจลุกจากเตียงเพราะต้องไปเรียน, Thai Definition: ไม่อยากทำแต่ต้องทำ
จำกัด(v) limit, See also: restrict, confine, Syn. กำหนด, ขีดคั่น, Example: แหล่งการศึกษาไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันต่างๆ ในสังคม, Thai Definition: กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำก. กำหนดไว้ในใจ, ระลึกได้, เช่น จำหน้าได้.
จำก. ลงโทษด้วยวิธีเอาโซ่ตรวนล่ามไว้ เช่น จำโซ่ จำตรวน, ลงโทษด้วยวิธีขัง เช่น จำคุก.
จำก. อาการที่ต้องฝืนใจทำ เช่น จำใจจากแม่เปลื้อง ปลิดอก อรเอย (นิ. นรินทร์).
จำน. ชายผ้า เช่น เอาพระจำเจิมเฉลิมเชิงเวียน.
จำกว่าก. ให้ยิ่งขึ้น.
จำกัดก. กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ เช่น จำกัดอายุ จำกัดความรู้.
จำกัดความก. ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย.
จำกัดความรับผิดชอบน. บริษัทจำกัดซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ารวมของหุ้นที่ตนถือ.
จำกัดจำเขี่ยก. จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด, กระเบียดกระเสียร.
จำครบว. จำห้าประการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obligateจำต้อง, จำเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
numberจำนวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observed deathsจำนวนการตายที่ปรากฏจริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean number of movesจำนวนการย้ายถิ่นโดยเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
number of first marriagesจำนวนการสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
number of divorces per new marriageจำนวนการหย่าต่อการสมรสใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
births of the present marriageจำนวนการเกิดจากการสมรสครั้งปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
previous births to the motherจำนวนการเกิดที่ผ่านมาของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
excess of births over deathsจำนวนการเกิดที่มากกว่าจำนวนการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Out of stockจำหน่ายหมด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Paginationจำนวนหน้า, Example: ลำดับเลขหน้า การนับเลขหน้าถึงแม้จะไม่มีข้อความต้องนับรวมด้วย การนับเริ่มเลขคี่อยู่ทางขวามือ เลขคู่อยู่ซ้ายมือตลอดเล่ม บรรณานุกรม : วารสารศึกษาศาสตร์ 14, 2 (พฤศจิกายน 2545-มีนาคม 2546) : 25 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Atomic number, Zเลขเชิงอะตอม, จำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมใดๆ และเป็นสิ่งชี้บอกตำแหน่งของธาตุในตารางพีริออดิก [นิวเคลียร์]
Numbers Complexจำนวนเชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
์ีNumber Randomiseจำนวนสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neutron densityความหนาแน่นนิวตรอน, จำนวนของนิวตรอนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรภายในแกนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(ดู neutron flux ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Mutation rateอัตราการกลายพันธุ์, จำนวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อยีนต่อหน่วยเวลา [นิวเคลียร์]
Integrated neutron fluxนิวตรอนฟลักซ์รวม, จำนวนนิวตรอนทั้งหมดต่อหน่วยพื้นที่ในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นค่าที่ได้จากการคูณนิวตรอนฟลักซ์ด้วยเวลา [นิวเคลียร์]
เปอร์เซ็นต์จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยละหรือร้อยละ, Example: คำที่มักเขียนผิด เปอร์เซ็น [คำที่มักเขียนผิด]
Mortgagesจำนอง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory  FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำ[jam] (v) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain
จำ[jam] (v) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged  FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำกัด[jamkat] (v) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain  FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัด[jamkat] (adj) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd  FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
จำกัดความ[jamkatkhwām] (v) EN: define ; give meaning of word  FR: définir ; donner la signification
จำกัดความเร็ว[jamkat khwām rēo] (n, exp) EN: speed limit  FR: limitation de vitesse [f]
จำกัดจำนวน[jamkat jamnūan] (v, exp) EN: limit the number of  FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[jamkat jamnūan phūdōisān] (xp) EN: limit the number of passengers  FR: limiter le nombre de passagers
จำกัดจำเขี่ย[jamkat-jamkhīa] (adv) EN: limitedly

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accused(n) ผู้ต้องหา, See also: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
addend(n) จำนวนที่บวกเข้าไป
all(n) จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all(pron) ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
amount(n) จำนวนรวม, Syn. total, sum
any(pron) จำนวนหนึ่ง, Syn. any one, ones, any number
assort(vt) จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
any number of(idm) จำนวน (ของบางอย่างหรือคน) มาก
bag(n) จำนวนสิ่งของที่กระเป๋าสามารถจะบรรจุได้
bags(n) จำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
collection(n, adj) จำนวนชนิดและจำนวนตัวสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ ประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ การรวบรวมสัตว์ในสวนสัตว์ เช่น Collection Plan หมายถึงแผนจัดการประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ Our zoo holds the largest collection in this region = สวนสัตว์ของเรามีประชากรสัตว์มากที่สุดในภูมิภาคนี้
dispose(vt) จำหน่ายจ่ายโอน
hypothecateจำนอง
pledgeจำนำ
remember(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) จำ
resaleจำหน่ายต่อ
TFR.จำนวนบุตรโดยเฉลี่ย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
冬眠[とうみん, toumin] (vt) จำศีลในฤดูหนาว
労働人口[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) จำนวนแรงงานในประเทศ
多数[たすう, tasuu] (n) จำนวนมาก
必須[ひっす, hissu] (adj) จำเป็น, ขาดไม่ได้
[かず, kazu] (n) จำนวน
日産[にっさん, nissan] (n) จำนวนผลิตรายวัน
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定数[ていすう, teisuu] (n, vt) จำนวนที่กำหนดไว้, จำนวนคงที่, ค่าคงที่
金額[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน
被告[ひこく, hikoku] (n) จำเลย, ผู้ต้องหา
睡眠時間[すいみんじかん, suiminjikan] (n) จำนวนชั่วโมงที่นอน
枚数[まいすう, maisuu] (n) จำนวนแผ่น, จำนวนผืน, จำนวนของสิ่งที่ใช้ลักษณะนามของ 枚

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すう, suu] TH: จำนวน  EN: number
必要[ひつよう, hitsuyou] TH: จำเป็น  EN: need
限る[かぎる, kagiru] TH: จำกัดอยู่แค่
限る[かぎる, kagiru] TH: จำกัด  EN: to limit
思い出す[おもいだす, omoidasu] TH: จำได้  EN: to remember

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, Syn. Aktiengesellschaft
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้, Syn. unbedingt
einigeสองถึงสาม (บ่งจำนวน) เช่น einige Tage ไม่กี่วัน หรือ สองถึงสามวัน
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: zumindest, Syn. wenigsten
sieเขาผู้หญิง หรือ เขาหลายๆ คน (ไม่จำเป็นต้องผู้หญิงอย่างเดียว)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ganzzahl {f} | Ganzzahlen {pl}จำนวนเต็ม
notwendig(adv) จำเป็น มีความจำเป็น

French-Thai: Longdo Dictionary
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur., See also: apprendre
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, Syn. S.A.
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top