ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จาก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาก-, *จาก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จากวาก(name) น. นกพวกเป็ดน้ำ ทางนิยายว่านกชนิดนี้ตัวผู้ต้องพรากตัวเมียในเวลาค่ำ จึงบินร้องหากัน, บางทีเรียก จากพราก หรือ จากวาก (เหมือน จักรพาก).

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันได้เงินจากคุณแล้ว(n, vt) ฉันได้เงินจากคุณแล้ว
ทั้วไป(org) จากการทดลองเปรียบเทียบความเร็วรอบที่ 280 รอบ/นาที200 รอบ/นาที และ 175 รอบ/นาที โดยการถอนขนไก่ 1 ตัว 2 ตัว และ3 ตัว พบว่าเวลาในการถอนขนไก่ 1 ตัวคนใช้เวลาในการ ถอนขนไก่ 4.30 นาที เครื่องใช้เวลาในการถอนขนไก่ 0.22 นาที เวลาต่างกันอยู่ที่ 4.08 นาที เวลาในการถอนขนไก่ 2 ตัว คนใช้เวลาในการถอนขนไก่ 9 นาที เครื่องใช้เวลาในการถอนขนไก่ 0.30 นาที เวลาต่างกันอยู่ที่ 8.30 นาที เวลาในการถอนขนไก่ 3 ตัว คนใช้เวลาในการถอนขนไก่ 13.30 นาที เครื่องใช้เวลาในการถอนขนไก่ 0.41 นาที เวลาต่างกันอยู่ที่ 12.49 นาที ดังนั้นเครื่องถอนขนไก่จึงมีความเร็วในการถอนขนไก่มากกว่าคน
สิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนคลาสนี้(n, vi, vt, modal, verb, adj, adv, prep, conj, pron) สิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนคลาสนี้

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
หลังจาก(n, vt, adj, adv)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาก(n) nipa palm, Example: ทางแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจะเห็นจากขึ้นอยู่ทั่วไป, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อปาล์มชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าเลนหรือริมฝั่งน้ำกร่อยตื้นๆ ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ออกดอกเป็นช่อยาว ผลรวมเป็นทะลาย กินได้
จาก(n) a kind of Thai dessert, Syn. ขนมจาก, Example: คุณยายชอบทานขนมจากมาก, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำตาล ห่อด้วยใบจากแล้วปิ้ง
จาก(v) depart, See also: leave, go away from, Syn. ไปจาก, จากไป, Ant. กลับมา, Example: เขาจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ยังเล็ก, Thai Definition: ออกพ้นไป
จาก(prep) from, Syn. ตั้งแต่, Ant. ถึง, จนกระทั่ง, Example: จากเมื่อวานถึงวันนี้ เขาก็ยังทำงานไม่เสร็จ
จากไป(v) depart, See also: leave, go away from, Syn. ไปจาก, Ant. กลับมา, Example: ตั้งแต่วันที่เอจากไป ก็มีคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตผม, Thai Definition: ออกพ้นไป
จากกัน(v) be separated, See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from, Syn. แยกกัน, ลาจาก, ไปจากกัน, พลัดพรากกัน, พรากกัน, Example: ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้เราสองคนต้องจากกันตั้งแต่นั้นมา, Thai Definition: แยกกันไปคนละทิศละทาง, แยกออกจากกันไป
จากนี้(adv) from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
จากนั้น(conj) then, See also: after that, Syn. แล้ว, หลังจากนั้น, ต่อจากนั้น, Ant. ก่อนนั้น, ก่อนหน้านั้น, Example: เขาชวนเธอไปทานข้าว จากนั้นก็พากันไปดูหนัง
จากนี้ไป(conj) from now, See also: hence, from this now, Syn. ต่อไปนี้, ต่อจากนี้ไป, ตั้งแต่นี้ไป, Example: อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อแน่ว่านับจากนี้ไป สนามการเมืองในกทม.คงจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น
จาการ์ตา(n) Jakarta, See also: กรุงจาการ์ตา, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฟรี ในการไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จาการ์ต้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จากน. ชื่อปาล์มชนิด Nypa fruticans Wurmb ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกออยู่ตามริมฝั่งน้ำกร่อยในป่าชายเลน ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ออกดอกเป็นช่อยาว ผลรวมเป็นทะลาย กินได้ เรียกว่า ลูกจาก
จากเรียกขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมมะพร้าวกับนํ้าตาล ห่อด้วยใบจากแล้วปิ้ง ว่า ขนมจาก.
จากก. ออกพ้นไป เช่น จากบ้านจากเมือง จากลูกจากเมีย.
จากบ. คำนำหน้านามของต้นทางที่มา เช่น ดื่มนํ้าจากแก้ว เขามาจากอยุธยา
จากตั้งแต่ เช่น จากเช้าจดคํ่า.
จากน. ชื่อปูชนิด Varuna litterata (Fabricius) ในวงศ์ Grapsidae ลำตัวแบน สีน้ำตาลอมเหลือง อาศัยอยู่ตามป่าจากในเขตน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม.
จากพราก, จากพาก(จากกะพรฺาก, จากกะพาก) ดู เป็ดพม่า.
จากพราก, จากพาก(จากกะพรฺาก, จากกะพาก) (ทางวรรณคดีนิยมว่า คู่ของนกนี้ต้องพรากจากกันจะครวญถึงกันในเวลากลางคืน), จักรพาก หรือ จักรวาก ก็เรียก.
จากหลบน. ตับจากทำเป็นคู่ใช้ปิดหลังคาที่ตรงสันหลังคาให้มิดเพื่อไม่ให้ฝนรั่วได้.
ห่างจากกันไปไม่ได้ติดต่อกัน เช่น เราห่างกันไปนาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monophyleticจากชาติพันธุ์เดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
a posteriori (L.)จากผลไปหาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab extra (L.)จากภายนอก, นอกเหนือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyphyleticจากหลายชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
a priori (L.)จากเหตุไปหาผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nypa palmจาก (พืช) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
top-downจากบนสู่ล่าง/จากหยาบไปละเอียด, Example: เทคนิคในการทำงานหรือแก้ปัญหา โดยการให้ความสนใจต่อภาพรวมกว้างๆ ก่อนที่จะลงลึกไปสู่รายละเอียด [คอมพิวเตอร์]
Waste To-Energyจากของเสียสู่พลังงาน [สิ่งแวดล้อม]
Anteroposteriorจากหน้าไปหลัง [การแพทย์]
Antidromicจากจุดกระตุ้นส่งไปไขสันหลัง, เส้นประสาทคำสั่งสวนทาง [การแพทย์]
Bottom Upจากล่างขึ้นบน [การแพทย์]
Cadaver Donorจากผู้ที่เสียชีวิต [การแพทย์]
Cephalocaudalจากศีรษะลงมาหาปลายเท้า,จากหัวมาหาง [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
Exogenous Sourcesจากเหตุภายนอก,ได้รับจากภายนอก,เหตุภายนอกกาย,ภายนอกร่างกาย,เหตุภายนอก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาก[jāk] (n) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm
จาก[jāk] (n) EN: thatch  FR: chaume [m]
จาก[jāk] (n) EN: a kind of Thai dessert
จาก[jāk] (v) EN: depart ; leave ; go away from  FR: quitter ; se séparer de
จาก[jāk] (x) EN: from ; away ; off  FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de
จาก ... ถึง ...[jāk ... theung ...] (x) EN: from ... to ...  FR: de ... à ... ; de ... à ... jusqu'à ...
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จากนั้น[jāknan] (conj) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จากนี้[jāknī] (x) EN: from this moment ; since ; till now
จากนี้ไป[jāknī pai] (x) EN: from now ; hence ; from this now

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
MMC[M-M-C] (abbrev, uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
DSLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, See also: SLR, camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a posteriori(adj) จากผลไปสู่เหตุ
afield(adv) จากบ้าน
and(conj) จากนั้น, See also: แล้วก็, Syn. then, following this
at(prep) จาก, Syn. from
at second hand(idm) อีกทอดหนึ่ง, See also: จากคนอื่น, ไม่โดยตรง
blue-blooded(adj) จากตระกูลสูงส่ง
be off(phrv) จากไป, See also: ออกไป, Syn. go away
decamp with(phrv) จากไปทันทีและรวดเร็ว
die out(phrv) หายไป, See also: จากไป
from pillar to post(idm) จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
ab-พ้นจาก, จาก
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
after(adj) ภายหลัง,หลังจาก
after(adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง
after(con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
alight(vi) ลงจากพาหนะ
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
end-to-end[เอ็น ทู เอ็น] (adj) จากต้นจนจบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
従来[じゅうらい, juurai] (n) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
から[から, kara, kara , kara] จาก.... เช่น [จาก]ที่บ้าน มาถึงที่ทำงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
去る[さる, saru] TH: จากไป

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
SPDชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี ย่อมาจาก Sozialdemokratische Partei Deutschlands
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
aufgrundด้วยเหตุจาก, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า
aus(präp) จาก เช่น aus Thailand จากประเทศไทย, aus Metall จากโลหะ
außerdemนอกเหนือจากนี้
daด้วยเหตุจาก
danachหลังจากนั้น

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
s'en aller(v/pr,, reflexiv) ออกไปจากที่ ที่ผู้พูดกำลังอยู่ขณะนั้น, Syn. partir
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
quiใคร เช่น Qui est de Lyon? ใครมาจากเมืองลียง
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
d'oùจากที่ไหน เช่น Tu est d'où? = D'où est-ce que tu est? เธอมาจากที่ไหน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top