ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับ-, *จับ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
จับจด(adj) 散漫

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับ(v) catch, See also: seize, Syn. นำ, Ant. ปล่อย, Example: ฟังอะไรก็ฟังให้ดีๆ อย่าฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด
จับ(v) hold, See also: grasp, Syn. ยึด, หยิบจับ, Ant. ปล่อย, Example: เด็กๆ บางคนยังจับปากกาไม่เป็น, Thai Definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้
จับจด(adj) desultory, See also: haphazard, aimless, purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: จริงอยู่ที่เขาชอบท่องเที่ยว แต่เขาก็ไม่ใช่คนจับจด, Thai Definition: ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง
จับจด(v) be desultory, See also: be haphazard, be aimless, be purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: พี่ชายคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ขี้เกียจ จับจด ไม่ทำอะไรจริงจัง หาแต่เรื่องเดือดร้อนมาใส่ครอบครัว, Thai Definition: ทำอะไรไม่จริงจัง
จับตา(adv) attractively, See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly, Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง, Thai Definition: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ
จับตา(v) keep an eye on, See also: observe, catch, watch, Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตาด, Ant. ละสายตา, Example: มาตรการและแผนการที่ทยอยออกมาเป็นระยะนั้นถูกจับตาและสะกดรอยตามอย่างใกล้ชิด, Thai Definition: คอยเฝ้าสังเกต, จองระวังระไว
จับใจ(v) impress, See also: imprint, Syn. จับจิต, ประทับใจ, ถูกใจ, จับจิตจับใจ, Example: เพลงของคิทาโรจับใจฉันยิ่งนัก, Thai Definition: เป็นที่พอใจ
จับกัง(n) coolie, See also: laborer, workman, Syn. กุลี, คนงาน, Example: พ่อของหล่อนเป็นจับกังแบกข้าวสารที่โรงสีใกล้ท่าน้ำแม่ยม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับจ้างทำงานหนัก
จับกุม(v) arrest, See also: capture, seize, catch, Syn. จับ, จับตัว, ยึดตัว, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือได้, Thai Definition: จับยึดตัวเอาไว้
จับคู่(v) pair, See also: match, Ant. แยกคู่, Example: ผู้จัดละครจับคู่วิลลี่กับเยลหลี เพื่อเล่นละครคู่กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับก. อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้
จับเกาะ เช่น นกจับคอน
จับติด เช่น เขม่าจับก้นหม้อ
จับกินหรือกลืน ในความว่า คราสจับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
จับเริ่ม เช่น จับเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นไป
จับเกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับผู้ร้าย, (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, จับกุม ก็ว่า
จับกิริยาที่ทำขนมจีนให้เป็นหัว ๆ เรียกว่า จับขนมจีน, ลักษณนามของขนมจีนว่า จับ หรือ หัว เช่น ขนมจีน ๕ จับ หรือ ขนมจีน ๕ หัว.
จับกลุ่มก. รวมกันเป็นหมู่.
จับกังน. กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, ใช้เรียกผู้รับจ้างทำงานต่าง ๆ.
จับกิ้มน. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง มี ๑๐ อย่าง เช่น ฟักเชื่อม ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง มักใช้เป็นของไหว้เจ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrestจับกุม, การจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjugateจับคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcifyจับตัวเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
screen captureจับภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coagulateจับเป็นลิ่ม, จับเป็นก้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest with and without warrantจับโดยมีหมายและจับโดยไม่มีหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, arrest with and withoutจับโดยมีหมายและจับโดยไม่มีหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intangibleจับต้องไม่ได้ [การบัญชี]
Affinity, Decreasedจับอ็อกซีย์เจนได้น้อยลง [การแพทย์]
Agglutinateจับกลุ่ม [การแพทย์]
Aggregateจับกันเป็นกลุ่มก้อน [การแพทย์]
Aggregationจับกลุ่ม, การชนกัน, การจับตัวกัน, การรวมกลุ่ม, การจับกลุ่มกัน, เกาะกลุ่ม, เกาะตัวกัน, รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน, การรวมกลุ่มของเกร็ดเลือด [การแพทย์]
Antigen Binding Setจับกับแอนติเจน [การแพทย์]
Bindจับ [การแพทย์]
Carrier Effectจับกับบริเวณข้างเคียงของพาหะที่เกาะอยู่ [การแพทย์]
Catchesจับไข้ [การแพทย์]
Clumpจับกลุ่ม,รวมเป็นกลุ่ม,เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับ[jap] (v) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับ[jap] (v) EN: arrest s.o.  FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จับกลุ่ม[japklum] (v) EN: assemble
จับกุม[japkum] (v) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend  FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับขัง[jap khang] (v, exp) EN: apprehend ; arrest  FR: appréhender ; arrêter
จับคู่[japkhū] (v) EN: pair off ; match  FR: accorder ; accoupler
จับคู่ให้กับ[japkhū hai kap] (v, exp) EN: set up with
จับจอง[japjøng] (v) EN: stake out one's claim to squat
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: hotchpotch ; jumble  FR: mélange [m]
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: mixture of vegetables

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, See also: tuifa, Syn. tong fa
poacher[โพช-เออะ] (n) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglomerate(vi) จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: เกาะตัว
apprehend(vt) จับกุม, See also: เกาะกุม
arrest(vt) จับกุม, See also: จับ, Syn. take charge of, apprehend, hold
ball(vt) ทำให้เป็นรูปกลม, See also: จับก้อนเป็นลูกบอล
bewitching(adj) จับใจ, See also: อย่างหลงใหล, Syn. beguiling, enchanting
bulldog(vt) จับวัวเหวี่ยงให้นอนบนพื้น โดยจับเขาแล้วบิดคอ
bunch(vt) จับกันเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, Syn. group, Ant. divide
be at(phrv) ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. go on at
be down on(phrv) หาข้อผิดพลาดได้เร็ว, See also: จับผิดได้เร็ว
bring in(phrv) นำตัวไปสถานีตำรวจ, See also: จับกุม, ควบคุมตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts -agglutinate v.
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi, vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
apprehend(vi, vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
bunch(vi, vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง
buy(vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ)
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be caught red-handed(idiom) จับได้คาหนังคาเขา, Syn. be apprehended

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
逮捕[たいほ, taiho] (vt) จับกุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補そく[ほそく, hosoku] (aux, verb) จับ.ยึดครอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] TH: จับใจความ
押さえる[おさえる, osaeru] TH: จับจองไว้
掴む[つかむ, tsukamu] TH: จับ  EN: to grasp
離す[はなす, hanasu] TH: จับแยก  EN: separate
捕る[とる, toru] TH: จับ  EN: to take
捕る[とる, toru] TH: จับตัวไว้  EN: to catch
張る[はる, haru] TH: จับตาดู  EN: to stick out
傾ける[かたむける, katamukeru] TH: จับเอียง  EN: to bend (vt)
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] TH: จับ  EN: to catch
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] TH: จับกุม  EN: to arrest

German-Thai: Longdo Dictionary
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, Syn. festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
Griff(n) |der, pl. Griffe| ที่จับ เช่น หูหม้อ, Fenstergriff ที่เปิดหน้าต่าง
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง, See also: Related: verlosen
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, Syn. am Leben
Verhaftung[แฟ-ฮาฟ-ทุ่ง] (n) |die, pl. Verhaftungen| การจับกุม การควบคุมตัว
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir(vt) ถือ, ยึด, จับ
pêche(n) |f| การประมง, การจับปลา เช่น Les différents modes de pêche de la truite

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top