ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จัด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัด-, *จัด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาหลักการจัดการ(n, phrase) Principles of Management
หมู่บ้านจัดสรร(n) developed housing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัด(v) consider, See also: regard, count, Syn. นับ, นับว่า, ถือว่า, Example: คุณได้มาทำงานที่นี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมาก
จัด(v) arrange, See also: prepare, adjust, manage, Syn. ตกแต่ง, วางระเบียบ, Example: พนักงานต้อนรับจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
จัด(adv) extremely, See also: exceedingly, excessively, Syn. เกินไป, มากไป, ยิ่ง, เต็มที่, Ant. น้อยไป, Example: เลขาคนใหม่ขยันจัด ทำงานดึกๆ ทุกคืน, Thai Definition: มากหรือหนักไปในทางใดทางหนึ่ง
จัด(adj) strong, See also: concentrated, Syn. เข้ม, ยิ่ง, เต็มที่, Ant. อ่อน, Example: เขาชอบกินอาหารประจำวันที่มีรสจัด
จัดทำ(v) make, See also: do, Syn. ทำ, Example: ขณะนี้มีหลายหน่วยงานเข้าไปดำเนินการศึกษาและจัดทำแบบปฎิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว
จัดหา(v) provide, See also: procure, obtain, supply, Syn. หา, เฟ้นหา, Example: ทางราชการได้จัดหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อใช้ตลอดหน้าแล้งนี้, Thai Definition: ไปเลือกเฟ้นหามา
จัดการ(v) manage, See also: deal, handle, arrange, take charge of, Syn. จัดแจง, สั่งงาน, ควบคุมงาน, Example: คุณรออยู่นี่ก่อน เดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องเอกสารก่อนนะ, Thai Definition: ทำให้เป็นดังต้องการ
จัดงาน(v) arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai Definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดจ้า(v) be bright, See also: be shining, be radiant, Ant. มืดครึ้ม, Example: วันนี้แดดจัดจ้ามาก ถ้าจะออกไปข้างนอกอย่าลืมติดร่มไปด้วยนะ, Thai Definition: สว่างมาก, มีแสงจ้า
จัดฉาก(v) set the scene, Example: สิ่งที่พวกผมทำลงไปนั้น ผมทำด้วยความจริงใจ ไม่ได้สร้างภาพหรือจัดฉากแต่อย่างใด, Thai Definition: สร้างสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดว. ยิ่ง, เต็มที่, เกินปรกติมาก, มากหรือหนักไปในทางใดทางหนึ่ง, เช่น ระเบียบจัด ธรรมเนียมจัด หิวจัด ร้อนจัด หนาวจัด แดดจัด
จัดแก่เต็มที่ เช่น ผลไม้แก่จัด.
จัดก. ตกแต่ง เช่น จัดบ้าน, ทำให้เรียบ, วางระเบียบ, เรียงตามลำดับ, เช่น จัดแถว จัดหนังสือ
จัดนับ เช่น จัดว่าเป็นความดี.
จัดการก. สั่งงาน, ควบคุมงาน, ดำเนินงาน.
จัดการงานนอกสั่งน. การที่บุคคลคนหนึ่งเข้าทำกิจการแทนผู้อื่น โดยเขามิได้ว่าขานวานใช้ให้ทำหรือโดยมิได้มีสิทธิที่จะทำการงานนั้นแทนผู้อื่น.
จัดจองน. ทุ่น, แพ, เรือลำเล็กสำหรับพ่วงไปท้ายเรือใหญ่ ใช้ติดต่อระหว่างเรือใหญ่กับฝั่ง, สัดจอง ก็ว่า.
จัดจ้าว. สว่างมาก, มีแสงกล้า.
จัดจ้านว. ปากกล้า, ปากจัด, เจ้าคารม.
จัดตั้งก. ตั้งขึ้น, แต่งตั้งให้มั่นคง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justifyจัด(ขอบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
justifyจัด(ขอบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handleจัดกระทำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
central justifyจัดกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
take necessary measuresจัดการตามที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right justifyจัดขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
right justifyจัดขวา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stratifyจัดชั้นภูมิ, จัดช่วงชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
left justifyจัดซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manipulateจัดดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justifyจัดขอบ [คอมพิวเตอร์]
Negotiorum gestioจัดการงานนอกสั่ง [TU Subject Heading]
Value-Added Taxจัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา, Example: จัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Alignment, Anatomicalจัดกระดูกที่หักหรือข้อที่เคลื่อนให้กลับสู่สภาพ [การแพทย์]
Classification of Diseasesจัดกลุ่มโรค [การแพทย์]
Dislocations, Simpleจัดดึงให้เข้าที่ได้,ข้อหลุดสามัญ [การแพทย์]
Filing Systemจัดให้เป็นระบบ [การแพทย์]
Film Distance, Longer Targetจัดให้หลอดเอ็กซเรย์อยู่ไกลจากฟิล์มมากขึ้นไปอีก [การแพทย์]
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]
Manipulation-Reductionจัดกระดูกหักข้อเคลื่อนให้เข้าที่ด้วยมือ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัด[jat] (adj) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme  FR: intense ; dense ; extrême
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
จัดกลุ่ม[jat klum] (v, exp) EN: form into groups ; organize into groups  FR: grouper ; disposer en groupe
จัดการ[jatkān] (v) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope  FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จัดการกับปัญหา[jatkān kap panhā] (v, exp) EN: deal with problems  FR: gérer les problèmes
จัดการข้อมูล[jatkān khømūn] (v, exp) EN: process data
จัดการประชุม[jatkān prachum] (v, exp) EN: organize a conference
จัดขึ้น[jat kheun] (v, exp) EN: take place  FR: prendre place ; se dérouler ; avoir lieu
จัดงบประมาณให้สมดุล[jat ngoppramān hai somdun] (v, exp) EN: balance the budget

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
nonranking(adj,, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
outgas(vi, vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate(vt) จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate(vt) จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
address(vt) จัดการปัญหา
administer(vi) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer(vt) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
align(vt) จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. aline, straighten, arrange
align(vt) จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
aline(vt) จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. align, straighten, arrange
aline(vt) จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
allocate(vt) จัดสรร, See also: จัดแบ่ง, แบ่งสันปันส่วน, Syn. allot, designate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
acopic(อะโค' พิค) adj. ซึ่งขจัดความเหน็ดเหนื่อย
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
admeasure(vt) จัด,วัด
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as arranged(n, vt) จัดการ, See also: A. 1, Syn. 1
trowing(vt) จัดงาน, See also: trowing a party

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対処[たいしょ, taisho] (n, vt) จัดการ, รับมือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] TH: จัดเป็นระเบียบ  EN: to be put in order
作成[さくせい, sakusei] TH: จัดทำขึ้น  EN: draw up
手掛ける[てがける, tegakeru] TH: จัดการ  EN: to handle
手掛ける[てがける, tegakeru] TH: จัดการดูแล  EN: to manage
揃える[ぞろえる, zoroeru] TH: จัดเตรียมให้พร้อม  EN: to arrange
設定[せってい, settei] TH: จัดตั้ง  EN: establish
生ける[いける, ikeru] TH: จัด(ดอกไม้)  EN: to arrange (flowers)
組む[くむ, kumu] TH: จัด
整える[ととのえる, totonoeru] TH: จัดให้เป็นระเบียบ  EN: to put in order
整える[ととのえる, totonoeru] TH: จัดแต่งให้ดูดี  EN: to arrange

German-Thai: Longdo Dictionary
zuordnen(vt) |ordnete zu, hat zugeordnet| จัดอยู่ในกลุ่ม
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
Führung(n) |die, pl. Führungen| การจัดการ, See also: das Management
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
in Angriff nehmenเริ่มจัดการ, เริ่มลงมือ เช่น Der Arzt nimmt gleich die Operation in Angriff.; Der Ingenieur will nun den Bauplan in Angriff nehmen., See also: beginnen
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), Syn. envoyer
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top