ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัง-, *จัง*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
จั่งใด๋[จัง^-ได๋] (pron) ยังไง, อย่างไร

Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
ปลัดจังหวัดDeputy Governor

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุงเบยจังเลย เป็นภาษาวัยรุ่น เพี้ยนมาจาก "จังเลย" บ้างว่าเนื่องมาจาก การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ ไม้หันอากาศ อยู่ใกล้กับ สระอุ และ ล ลิง อยู่ใกล้กับ บ ใบไม้ พิมพ์ผิดบ่อยครั้งเลยกลายเป็นที่ใช้กันพอสมควรในบริบทที่เป็นลักษณะเล่นๆ หรือ เด็กๆ หรือ ทีเล่นทีจริง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(n) Provincial Public Health Medical Doctor
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(n, name, org, uniq) Provincial Industry Office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัง(adv) greatly, See also: extremely, exceedingly, Syn. มาก, ยิ่งนัก, เต็มที่, เต็มแรง, Ant. นิดหน่อย, เล็กน้อย, Example: เด็กๆ เหล่านี้กินเก่งจัง เห็นทีผมจะต้องหารายได้พิเศษเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงพวกเขา
จังไร(v) be accursed, See also: be cursed, be doomed, be ill-fated, Syn. จัญไร, เลวทราม, Thai Definition: ไม่เป็นมงคล
จังกอบ(n) tax, See also: duty, port tax, Example: นอกจากการเกณฑ์แรงงาน เศรษฐกิจในสมัยอยุธยายังอยู่ได้ด้วยส่วย ฤชา จังกอบ และอากร, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าและขนาดของพาหนะที่บรรทุก
จังก้า(adv) with leg widespread, Example: อย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เลย เห็นหรือเปล่าว่าเขายืนจังกาอยู่ที่ประตูแน่ะ, Thai Definition: ลักษณะยืนถ่างขาตั้งท่าเตรียมสู้
จังงัง(v) be dazed, See also: be stunned, Syn. นิ่งงัน, ตะลึง, ตกตะลึง, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอจังงังไปชั่วขณะ, Thai Definition: อาการที่ตกตะลึงนิ่งงันอยู่
จังหวะ(n) chance, See also: opportunity, Syn. โอกาสอันควร, โอกาส, Example: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
จังหวะ(n) rhythm, See also: pattern of sounds or movements, Syn. จังหวะจะโคน, Example: เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง, Count Unit: จังหวะ, Thai Definition: ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ
จังหน้า(adv) utterly on the face, Syn. เต็มหน้า, เต็มที่, Example: หากไม่เจอกันจังหน้า เขาก็คงไม่ทักทายผมหรอก
จังหรีด(n) cricket, See also: leaping chirping insect, Syn. จิ้งหรีด, Example: ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงจังหรีดร้อง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แมลงมีปีกชนิดหนึ่ง มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ใต้ดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง, Notes: (กวี)
จังหวัด(n) province, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งเดินทางไปยังภาคเหนือ และกระจายกันอยู่หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง แพร่, Count Unit: จังหวัด, Thai Definition: หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลายๆ อำเภอเข้าด้วยกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จังว. ยิ่งนัก เช่น เก่งจัง ร้อนจัง ของสิ่งนี้ถูกจัง
จังเต็มที่, เต็มแรง, เช่น ชนกันเข้าอย่างจัง.
จังกวด ๑น. จะกวด.
จังกวด ๒ว. บ้า เช่น เฒ่าจังกวดกามกวน (ม. คำหลวง ชูชก).
จังกอบน. ภาษีสินค้าผ่านด่าน, ภาษีปากเรือ, จกอบ ก็เรียก.
จังกอบก. ผูก, มัด, เชิงกอบ ก็เรียก.
จังกอบเรือดู ค่าปากเรือ.
จังกาน. ไม้ขาหยั่ง.
จังก้าว. ลักษณะยืนตั้งท่าเตรียมสู้, ลักษณะที่ตั้งปืนกลเป็นต้นเตรียมพร้อมที่จะยิง.
จังกูดน. เครื่องถือท้ายเรือ คล้ายหางเสือ ทำด้วยไม้เป็นแผ่นใหญ่ รูปร่างคล้ายพาย มีด้ามยาว, จะกูด หรือ ตะกูด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhythmจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythmจังหวะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tempoจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power strokeจังหวะกำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
power strokeจังหวะกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising rhythmจังหวะขึ้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust strokeจังหวะคาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biorhythmจังหวะชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suction stroke; inlet stroke; intake strokeจังหวะดูด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
suction stroke; inlet stroke; intake strokeจังหวะดูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junction Boxจังชั่นบ็อก, Example: กล่องรวมสายไฟ ที่ติดอยู่ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Circadian rhythmsจังหวะรอบวัน [TU Subject Heading]
Rhythmจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Atrial Rhythm, Chronic Abnormalจังหวะการเต้นผิดปกติของเอเตรียมเรื้อรัง [การแพทย์]
Biological Rhythmsจังหวะทางชีวภาพ [การแพทย์]
Circadian Rhythmจังหวะเซอร์คาเดียน,การหลั่งตามรอบวัน [การแพทย์]
Efficiency, Functionalจังหวะการพูดที่เหมาะสมและพูดได้นานพอที่ใช้เป็น [การแพทย์]
compression strokeจังหวะอัด, จังหวะที่ 2 ของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ครบ 1 รอบ  จังหวะนี้ลูกสูบจะอัดไอน้ำมันผสมอากาศให้มีปริมาตรเล็กลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังงัง[jang-ngang] (adj) EN: dazed ; stunned ; stock-still  FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จังหวะ[jangwa] (n) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse  FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]
จังหวะลีลา[jangwa lilā] (n) EN: rhythmics ; rhythm
จังหวัด[jangwat] (n) EN: province  FR: province [f]
จังหวัดกระบี่[Jangwat Krabī] (n, prop) EN: Krabi province  FR: province de Krabi [f]
จังหวัดกาญจนบุรี[Jangwat Kānjānaburī] (n, prop) EN: Kanchanaburi province  FR: province de Kanchanaburi [f]
จังหวัดกาฬสินธุ์[Jangwat Kālasin] (n, prop) EN: Kalasin province  FR: province de kalasin [f]
จังหวัดกำแพงเพชร[Jangwat Kamphaēng Phēt] (n, prop) EN: Kamphaeng Phet province  FR: province de Kamphaeng Phet [f]
จังหวัดของประเทศไทย[jangwat khøng Prathēt Thai] (n, exp) EN: province of Thailand  FR: province de Thaïlande [f] ; province Thaïlandaise [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Payao(n) จังหวัดพะเยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ang Thong(n) จังหวัดอ่างทอง
Ayutthaya(n) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, See also: อยุธยา
backbeat(n) จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
beat(n) จังหวะ
cadence(n) จังหวะ, Syn. rhythm
Chachoengsao(n) จังหวัดฉะเชิงเทรา
Chainat(n) จังหวัดชัยนาท
Chaiyaphum(n) จังหวัดชัยภูมิ
Chanthaburi(n) จังหวัดจันทบุรี
Chiang Mai(n) จังหวัดเชียงใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย

English-Thai: Nontri Dictionary
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,เกี่ยวกับเมือง,ของจังหวัด,ของเทศบาล
cockswain(n) สรั่ง,คนบอกจังหวะเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Canki(n) จังกีพราหมณ์ ในพุทธประวัติ ครอบครองหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะ ซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานให้ครอบครอง
casion[เเคเชิน] (n) จังหวะ
Dysrhythmiaจังหวะที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง : จังหวะที่ผิดปกติซึ่งจัดแสดงในบันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองหรือหัวใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
千葉[ちば, chiba] (n, name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
新潟[にいがた, niigata] (n) จังหวัดนีกาตะ (新潟県) ริมชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น
福島[ふくしま, fukushima] (n, name) จังหวัดฟุคุชิมะ (福島県) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
チェンマイ[ふくしま, chenmai] จังหวัดเชียงใหม่
鼓動[こどう, kodou] (n) จังหวะ, เต้นเป็นจังหวะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[けん, ken] TH: จังหวัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Schritt(n) |der, pl. Schritte| ก้าว, ฝีก้าว, ขั้น, จังหวะ
elend(adj, adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: unglücklich, verzweifelt, Syn. traurig
stoßen(vi) |stößt, stieß, ist gestoßen, + an/gegen jmdn./etw.| เดินหรือเคลื่อนไหวไปชนคนหรือสิ่งของอย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น Ich bin gegen ihm im Gang gestoßen. ฉันเดินชนเขาอย่างจังตรงทางเดิน
gelegentlich(adj, adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich
gemein(adj) ใจร้าย เช่น Das ist gemein von dir. เธอใจร้ายจัง, See also: A. anständig
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา, See also: A. humorlos
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
klicken(vt) |klickte, hat geklickt| คลิ๊ก, กดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์คอมพิวเตอร์ เช่น Klicken Sie hier!

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, Ant. avoir chaud
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, Syn. dédicacer

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top