ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จักษุ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จักษุ-, *จักษุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักษุ(n) eye, See also: organ of vision, optic, Syn. ดวงตา, ตา, จักขุ, Example: ทุกๆ วันอาทิตย์จะมีชายคนหนึ่งนัยว่าเป็นคนที่จักษุพิการเดินถือไม้เท้าเคาะไปตามถนน
จักษุวิทยา(n) ophthalmology, See also: medical study and treatment of eyes, Example: นิพนธ์กำลังศึกษาวิชาจักษุวิทยาในระดับปริญญาเอก, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องโรคที่เกี่ยวกับดวงตาและวิธีการรักษา
จักษุแพทย์(n) ophthalmologist, See also: eye doctor, Syn. หมอตา, Example: รายงานของจักษุแพทย์สมาคมปี ค.ศ 1983 ยืนยันว่าแสงจากจอภาพไม่เป็นภัยต่อสายตา, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้รักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จักษุน. ดวงตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optic nerveจักษุประสาท, ประสาทตา, ประสาทการเห็น, ประสาทสมองเส้นที่ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, opticจักษุประสาท, ประสาทตา, ประสาทการเห็น, ประสาทสมองเส้นที่ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmologyจักษุวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low visionจักษุวิสัยต่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vision, lowจักษุวิสัยต่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmologist; oculistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oculist; ophthalmologistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ophthalmologyจักษุวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ophthalmologyจักษุวิทยา [TU Subject Heading]
Vision, Lowจักษุวิสัยต่ำ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักษุ[jaksu] (n) EN: eye ; organ of vision ; optic  FR: oeil [m]
จักษุ[jaksu] (adj) EN: ocular ; ophthalmic  FR: oculaire ; ophtalmique
จักษุวิทยา[jaksuwitthayā] (n) EN: ophthalmology  FR: ophtalmologie [f]
จักษุแพทย์[jaksuphaēt] (n) EN: ophthalmologist ; eye doctor  FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oculist(n) จักษุแพทย์, See also: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น, Syn. ophthalmologist, optometrist, optician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe, wa
oculist(ออค'คิวลิสทฺ) n. จักษุแพทย์
ophthalmologist(ออฟแธลมอล'ลิจิสทฺ) n. จักษุแพทย์
ophthalmology(ออฟแธลมอล'โลจี) n. จักษุวิทยา., See also: ophthalmologic al adj.
visual(วิส'ชวล) adj. เกี่ยวกับสายตา,เกี่ยวกับการมอง,เกี่ยวกับการเห็น,ใช้ในการมอง,เกี่ยวกับจักษุประสาท,มองเห็นได้,เข้าใจได้,เกี่ยวกับกำลังสายตา,เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องทัศนศึกษา., See also: visuals ภาพ, ทิวทัศน์, Syn. opti

English-Thai: Nontri Dictionary
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
oculist(n) จักษุแพทย์,หมอตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
眼科学[がんかがく, gankagaku] (n) จักษุวิทยา, See also: R. ophthalmology
眼科医[がんかい, gankai] (n) จักษุแพทย์, See also: R. ophthalmologist

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
Augenarzt(n) |der, pl. Augenärzte| จักษุแพทย์, หมอที่รักษาดวงตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top