ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จอด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จอด-, *จอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอด(v) park, See also: moor, stop, anchor, Syn. หยุด, Ant. แล่น, วิ่ง, Example: เรือจอดอยู่กลางแม่น้ำ, Thai Definition: หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถ เป็นต้น)
จอดเทียบ(v) moor (e.g. a boat), See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat), Syn. เทียบท่า, จอดเทียบท่า, Example: ขบวนรถไฟจอดเทียบที่สถานีหัวลำโพง, Thai Definition: หยุดแล่นเข้าเทียบสถานีหรือหยุดเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า
จอดไม่ต้องแจว(v) come to the end, See also: be finished for, Example: ถ้าเวลาผ่านไปซัก 2-3 ปีแล้ว คงจอดไม่ต้องแจวกันเลยครับ, Thai Definition: หยุดสนิท, หมดบทบาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จอดก. หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถเป็นต้น)
จอดพ่ายแพ้, ไม่มีทางสู้, ตาย
จอดรัก เช่น มิตรใจเรียมจอดเจ้า จักคิด ถึงฤๅ (นิ. นรินทร์).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอด[jøt] (v) EN: park ; stop  FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จอดรถ[jøt rot] (v, exp) EN: park (a vehicle)  FR: garer (un véhicule) ; stationner ; parquer (un véhicule) ; ranger (un véhicule)
จอดรถชิดขอบทาง[jøt rot chit khøp thāng] (v, exp) EN: pull over  FR: se ranger sur le côté de la route
จอดเทียบ[jøt thīep] (v, exp) EN: moor ; anchor  FR: amarrer ; mouiller ; ancrer ; jeter l'ancre
จอดเรือ[jøt reūa] (v, exp) FR: amarrer
จอดไม่ต้องแจว[jøt mai tǿng jaēo] (xp) EN: come to the end ; be finished for

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring to(phrv) หยุดแล่น, See also: จอดเรือ, Syn. bring up, come to, heave to
bring up(phrv) หยุดแล่นเรือ, See also: จอดเรือ, Syn. bring to, come to, heave to
drop off(phrv) ทิ้งไว้, See also: จอดไว้
dock(vi) จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock(vt) จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
haul up(phrv) หยุดเเล่น, See also: จอด
harbor(vi) จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ, See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
harbor(vt) จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ, See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
harbour(vi) จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ, See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
lay by(phrv) จอดพัก (เรือ), See also: หยุดพัก, Syn. lay to, lie by, lie to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
demurragen. การจอดเรือ (รถ) เกินกำหนดเวลา,ค่าจอดเกินเวลา
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
drive-in(ไดรฟ'อิน) n. โรงภาพยนตร์ธนาคารที่ลูกค้าเอารถเข้าจอดชมหรือจอดรับจ่ายเงินได้
harbor(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
anchor(vi, vt) ทอดสมอ,จอด,ติดตั้ง
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
harbour(n) ท่าเรือ,ที่จอดเรือ,ที่ลี้ภัย,ที่พัก
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง
moor(vt) จอดเรือ,ผูกเรือ
moorings(n) เชือกโยงเรือ,ที่จอดเรือ
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
double park(vi) จอดรถซ้อนคัน เช่น ป้ายเขียว่า "No double parking" ห้ามจอดรถซ้อนคัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
止まる[とまる, tomaru] TH: จอด

German-Thai: Longdo Dictionary
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า
Notlandung(n) |die, pl. Notlandungen| การลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน เช่น Nach dem Start war die Maschine beim Versuch einer Notlandung in ein Hochhaus gestürzt.

French-Thai: Longdo Dictionary
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: regarder
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top