ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จริงใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จริงใจ-, *จริงใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จริงใจ(v) be sincere, See also: be frank, be candid, be honest, Syn. บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ, Ant. หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน, Example: ถ้าเราจริงใจกับคนอื่นเราก็หวังว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริงใจว. บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริงใจ[jingjai] (adj) EN: sincere ; franc ; honest ; candid  FR: sincère ; franc (franche - f.) ; honnête

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bona fide(adj) จริงใจ, See also: ซื่อตรง, Syn. honest, sincere
devout(adj) จริงใจ
frank(adj) ด้วยใจจริง, See also: จริงใจ, Syn. honest, open, sincere, Ant. dishonest, insincere
heart-whole(adj) จริงใจ, See also: เต็มใจ, Syn. earnest, sincere, wholehearted
hearty(adj) จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
on the level(idm) จริงใจ, See also: สุจริตใจ
man-to-man(adj) จริงใจ, See also: ซื่อสัตย์, บริสุทธิ์ใจ
place one's cards on the table(idm) จริงใจที่สุด, Syn. lay on, put on
put one's cards on the table(idm) ซื่อสัตย์, See also: จริงใจ, Syn. lay on, place on
real(adj) จริงใจ, See also: ซื่อสัตย์, Syn. honest, sincere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
claptrapn. คำพูดที่ไม่จริงใจ
disingenuous(ดิสอินเจน'นิวอัส) adj. ไม่ตรงไปตรงมา,ไม่จริงใจ,
forked(ฟอร์คดฺ) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้าน,คดเคี้ยว,ไม่จริงใจ,คลุมเครือ,กำกวม., See also: forkedness n.
genuine(เจน'นูอีน) adj. แท้,แท้จริง,จริงใจ,ไม่เสแสร้ง., See also: genuineness n., Syn. veritable, real, frank
heart-to-heartadj. เปิดเผย,จริงใจ
heart-wholeadj.กล้าหาญ,จริงใจ,เต็มใจ., See also: heart-wholeness n., Syn. sincere, genuine, honest
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine, sincere
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially, sincerely

English-Thai: Nontri Dictionary
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
genuine(adj) แท้,จริง,แท้จริง,จริงใจ
HEART-TO-heart-to-heart(adj) จริงใจ,เปิดเผย,ด้วยน้ำใสใจจริง
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
heartiness(n) ความเต็มใจ,ความเบิกบานใจ,ความจริงใจ
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง

German-Thai: Longdo Dictionary
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่อาจไม่ถูกต้อง, ที่อาจไม่แท้จริง เช่น ein zweifelhaftes Kompliment คำเยินยอที่อาจไม่จริงใจ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top