ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ง้อ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ง้อ-, *ง้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง้อ(v) reconcile, See also: make friendly again, Syn. ขอคืนดี, ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน, Ant. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ, Example: เขาตั้งใจว่าหลังจากทะเลาะกันคราวนี้เขาจะไม่ง้อหล่อนอีกต่อไป
ง้องอน(v) reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้อ, งอนง้อ, ขอคืนดี, Ant. โกรธ, ไม่สนใจ, Example: นพพรสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมกลับไปง้องอนหล่อนเด็ดขาด, Thai Definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง้อก. ขอคืนดีด้วย, ขอพึ่งพาอาศัย.
ง่อกแง่กว. โยกคลอนไปมา, ไม่แน่น, ไม่มั่นคง.
ง่องน. เรียกสายโยงคางม้าไม่ให้เงย ว่า สายง่อง.
ง้องอนก. อ้อนวอนขอคืนดีด้วย, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ, งอนง้อ ก็ว่า.
ง่องแง่งว. อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด, กระง่องกระแง่ง ก็ว่า.
ง่องแง่งก. ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน, เช่น พี่น้องคู่นี้ง่องแง่งกันเสมอ.
ง่อนน. ก้อนดินหรือหินที่ตั้งสูงขึ้นไป เช่น เงื้อมง่อน ว่า เงื้อมแห่งก้อนดินหรือหินที่ตั้งสูงขึ้นไป.
ง้อนหมูน. หญ้าแห้วหมู.
ง่อนแง่นว. คลอนแคลน, ไม่แน่น, ไม่มั่นคง, กระง่อนกระแง่น ก็ว่า.
ง้อว. งํ้า, ค้อม, เช่น กิ่งไม้ง้อมลงเพราะลูกดก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[ngø-ngøn] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate
ง่อย[ngøi] (adj) EN: lame ; crippled ; disabled  FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[ngøiplīasīakhā] (v) EN: be lame ; be crippled ; be disabled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
peer(vi) แลมอง,เพ่งมอง,ชะเง้อมอง,มองหา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top