ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งุ่มง่าม

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งุ่มง่าม-, *งุ่มง่าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งุ่มง่าม(adv) slowly, See also: clumsily, awkwardly, unskillfully, Syn. ชักช้า, เชื่องช้า, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง, Thai Definition: ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งุ่มง่ามว. ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adj) EN: slow ; clumsy ; awkward  FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adv) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully  FR: maladroitement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awkward(adj) งุ่มง่าม, See also: ติดขัด, ที่ดูไม่คล่องแคล่ว, Syn. clumsy, inept, ungraceful, unskillful
bearish(adj) งุ่มง่าม, See also: ชักช้า, Syn. clumsy
bungle(n) พลาด, See also: งุ่มง่าม, เสียที, Syn. error, Ant. correctness
cack-handed(adj) งุ่มง่าม, Syn. clumsy, awkward
fumble with(phrv) ทำซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม
fumble(vi) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, Syn. flounder, grope
fumble(vt) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม
gawky(adj) ซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง, Syn. ungainly, gangly, Ant. graceful
left-handed(adj) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy
ham-handed(sl) งุ่มง่าม, See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering บลัน'เดอริง adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม,ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว,งานลวก,งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
clomp(คลอมพฺ) vi. เดินหนักดังและงุ่มง่าม
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy, clumpish, Syn. bunch
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
hulk(n) คนอุ้ยอ้าย,คนงุ่มง่าม,ซากเรือเก่าๆ
hulking(adj) อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม,ใหญ่,เทอะทะ
lumber(vi) อุ้ยอ้าย,โซเซ,งุ่มง่าม

German-Thai: Longdo Dictionary
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top