ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าครองชีพ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าครองชีพ-, *ค่าครองชีพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าครองชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าครองชีพน. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
living, cost ofค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cost of livingค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost of livingค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost and standard of livingค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, and that should put a dent in it, anyway.ค่าครองชีพ อาหาร เสื้อผ้า สาธารณูปโภค 000 ดอลลาร์ต่อเดือน Seven Thirty-Seven (2009)
Prices have been rising, so this is actually less than how much we used to make before.ตอนนี้ค่าครองชีพสูงขึ้น เราก็เลย ทำกิมจิน้อยกว่าแต่ก่อน Episode #1.9 (2009)
I'm getting a stipend from school.หนูได้เงินค่าครองชีพจากทางโรงเรียน Precious (2009)
Fool, what the fuck is a stipend? What is that?งี่เง่า ค่าครองชีพบ้าอะไร Precious (2009)
Fuck a stipend. I said take your ass down to the welfare.ช่างหัวเงินค่าครองชีพ ฉันบอกให้ไสตูดใหญ่ๆของแกไปสถานสงเคราะห์ได้แล้ว Precious (2009)
Not with my settlement. With New York prices,ฉันจะไปตั้งรกรากได้ยังไงกับค่าครองชีพในนิวยอร์กเนี่ย You Must Meet My Wife (2010)
All they have to do is keep raising the cost of living.พวกเค้าเร่งค่าครองชีพให้สูงขึ้น In Time (2011)
No, Portugal actually. But it's cheaper living in India.เปล่า จริงๆแล้วโปรตุเกส แต่ค่าครองชีพที่อินเดียถูกกว่า Life of Pi (2012)
ABBIE: The government pays you a monthly stipend for every child you take in, does it not?รัฐบาลได้จ่ายค่าครองชีพคุณทุกเดือน สำหรับเด็กทุกๆคน The Lesser Key of Solomon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khā khrøngchīp) EN: cost of living ; living expenses   FR: coût de la vie [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stipendiary[ADJ] ค่าครองชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
pittance(พิท'เทินซฺ) n. เงินค่าครองชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การให้ทานเล็ก ๆ น้อย ๆ ,นิตยภัต,รายได้หรือค่าจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ
stipend(สไท'เพินดฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,การจ่ายเงินเป็นคราว ๆ ,เงินค่าครองชีพ,เงินปีสำหรับพระ. -stipendless adj., Syn. pay,fee

English-Thai: Nontri Dictionary
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ
stipend(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,เงินค่าครองชีพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top