ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดถึง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดถึง-, *คิดถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดถึง(v) miss, See also: think of, yearn, Syn. คะนึงถึง, ระลึกถึง, Example: ผมอดที่จะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องของผมที่อยู่บ้านนอกไม่ได้, Thai Definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
คิดถึง(v) think of, See also: reflect, remind, call to mind, have at heart, Syn. นึกถึง, คำนึงถึง, Example: คนส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ตนเองและแก่งแย่งเพื่อไปถึงเป้าหมายส่วนตัว
คิดถึงบ้าน(v) be homesick, Example: นักเรียนต่างจังหวัดที่มาเรียนในกรุงเทพฯ แล้วพักอยู่หอจะคิดถึงบ้านกันทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดถึงก. นึกถึง, นึกถึงด้วยใจผูกพัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egocentricityคิดถึงตนเองเป็นสำคัญ,ถือเอาตัวเองเป็นหลัก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดถึง[khit theung] (v, exp) EN: think of ; miss ; yearn  FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดถึงคุณ[khit theung khun] (x) EN: I think of you  FR: je pense à vous/toi
คิดถึงบ้าน[khit theung bān] (v, exp) EN: be homesick ; feel nostalgic  FR: avoir le mal du pays ; penser à chez soi
คิดถึงบ้าน[khit theung bān] (adj) EN: nostalgic
คิดถึงลูก[khit theung lūk] (v, exp) FR: penser à son enfant/ses enfants
คิดถึงอก[khit theung ak] (n) FR: regard [m]
คิดถึงเธอ[khit theung thoē] (x) EN: I think of you  FR: je pense à toi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dream of(phrv) พิจารณา, See also: คิดถึง, นึกถึง, Syn. think of
figure to(phrv) คิดถึง...กับ
get above oneself(phrv) คิดถึงมากเกินไป
get onto(phrv) เรียนรู้เกี่ยวกับ, See also: คิดถึงเรื่อง
hark back(vi) กล่าวถึงเรื่องในอดีต, See also: คิดถึงเรื่องในอดีต
hit on(vt) นึกออก, See also: คิดถึงวิธีแก้ปัญหาออก, Syn. hit upon
have something in mind(idm) คิดถึงบางสิ่ง, See also: นึกถึงบางสิ่ง
linger on(phrv) คิดเกี่ยวกับ (มักเป็นเรื่องที่พึงพอใจ), See also: คิดถึง, Syn. think about
meditate on(phrv) คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ), See also: เข้าฌาน
miss(vt) คิดถึง, See also: ปรารถนา, Syn. desire, yearn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful, Ant. inconsiderate
homesick(โฮม'ซิค) adj. คิดถึงบ้าน.
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless, Ant. careful
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose, fail
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ, ความนับถือ, Syn. memory, recall, memento
retrospect(รี'ทระสเพคทฺ) vt.,n. (การ) หวนกลับ,หวนรำลึก,คิดถึงอดีต, See also: retrospection n. retrospective adj., n. retrospectively adv. retrospectiveness n.
supervene(ซูเพอะวีน') vi. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เข้าครอบงำ,เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดถึง,เกิดขึ้นตามมา., See also: supervenience n. supervention n. supervenient adj.
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless

English-Thai: Nontri Dictionary
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
homesickness(n) ความคิดถึงบ้าน
miss(vt) พลาดไป,เสีย,ขาดไป,ไม่ทัน,ผิด,หายไป,คิดถึง
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
pine(vi) อยากได้,โศกเศร้า,คิดถึง,ร่วงโรย
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
recollect(vi, vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
いとおしい[itooshii] (adj) คิดถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Frl. : Fräulein(vt) คิดถึง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
คิดถึง(n, vi, vt) คิดถึง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top