ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำแก้ตัว

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำแก้ตัว-, *คำแก้ตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแก้ตัว[N] excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do not accept excuses.ข้าไม่ฟังคำแก้ตัวThe Princess Bride (1987)
Nothing's sticking, they all got alibi.ไม่มีอะไร มีแต่คำแก้ตัว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Apology accepted.ข้ายอมรับว่านั่นเป็นคำแก้ตัว Mulan 2: The Final War (2004)
You think that the cancer is an excuse for what you done?คุณคิดว่ามะเร็งนั่นเป็นคำแก้ตัวของคุณงั้นหรือ ? Saw II (2005)
Perhaps a less defensive tack, Your Eminence.บางทีนั่นอาจเป็นคำแก้ตัว ท่านบิชอป The Da Vinci Code (2006)
That's no excuse for negligence.นั่นไม่ใช่คำแก้ตัว สำหรับความประมาท Pan's Labyrinth (2006)
That's a really lovely excuse, but it isn't the whole story, is it?มันเป็นคำแก้ตัวที่ดี แต่มันไม่ใช่เรื่องทั้งหมดใช่ไหม It Takes Two (2006)
WHAT IS YOUR EXCUSE FOR DOING IT WITH EDIE?แล้วคำแก้ตัวที่คุณยังนอนกับอีดี้ล่ะ? If There's Anything I Can't Stand (2007)
It's just an excuseมันแค่คำแก้ตัว Bobby Z (2007)
Looking at Eri's parents apologizing profusely,พอลองมองไปที่คำแก้ตัวของพ่อแม่เอริ Operation Proposal (2007)
I have no explanation. This doesn't happen to me.ไม่มีคำแก้ตัว มันไม่เกิดกับผม In Buddy's Eyes (2008)
She's right.- ฉันไม่อยากได้ยินคำแก้ตัว - มันไม่ใช่คำแก้ตัว Harold (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแก้ตัว[n.] (khamkaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense   FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defense[N] คำให้การ, See also: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน, Syn. argument, excuse, justification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
answer(อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top