ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำเสนอ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำเสนอ-, *คำเสนอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเสนอ(n) proposal, See also: suggestion, offer

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำเสนอน. การแสดงเจตนาว่าจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บุคคลฝ่ายหนึ่งแจ้งต่อบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง. (ดู คำสนอง ประกอบ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counter offerคำเสนอกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapse of offerคำเสนอที่ตกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำเสนอ[kham sanōe] (n, exp) EN: proposal ; offer  FR: offre [f]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top