ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำคม

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำคม-, *คำคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำคม(n) epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา, Count Unit: คำ, Thai Definition: ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำคมน. ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bon mot, leคำคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epigramคำคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quotationsคำคม [TU Subject Heading]
Quotations, Buddhistคำคมทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Quotations, Chineseคำคมจีน [TU Subject Heading]
Quotations, Englishคำคมอังกฤษ [TU Subject Heading]
Quotations, Indicคำคมอินเดีย [TU Subject Heading]
Quotations, Japaneseคำคมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Quotations, Thaiคำคมไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epigram(n) คำคม, See also: คำพูดที่เฉียบแหลม
quip(n) คำพูดหลักแหลม, See also: คำคม, Syn. jest, repartee, pun, joke
sally(n) คำคม, See also: คำพูดคมคาย, คำหยอกเย้า, Syn. anecdote, gag
wisecrack(n) คำคม, See also: คำพูดหยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. crack, jest, joke, wit
wisecrack(n) คำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)
witticism(n) คำคม, See also: คำพูดหลักแหลม, คำพูดขบขัน, Syn. jest, joke, humour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
one-liner(วัน'ไล'เนอะ) n. คำคม,ข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมายมากหรือทำให้ชวนหัวเราะ
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin, catchword, word
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest, gibe, sally
sentence(เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,การตัดสิน,การตัดสินลงโทษ,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภาษิต. vt. ตัดสิน,พิพากษา., See also: sentencer n., Syn. judgment, opinion, verdict
wisecrack(ไวซ'แครค) n. คำพูดที่ฉลาด,คำคม,คำเล่นลิ้น vt.,vi. พูดคำคม,พูดคำเล่นลิ้น, See also: wisecracker n., Syn. joke, witticism
witticism(วิท'ทิซิสซึม) n. คำคม,คำพูดที่หลักแหลม,คำเล่นลิ้น,คำพูดตลก,คำพูดหยอกล้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
epigram(n) คำคม
motto(n) คติพจน์,ภาษิต,คำคม,คำขวัญ
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
witticism(n) คำคม,คำเล่นลิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top