ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำขอโทษ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำขอโทษ-, *คำขอโทษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go back to Mommy and Daddy and listen. Maybe you'll hear one in your dreams.กลับไปเป็นลูกแหง่ให้พ่อแม่โอ๋เถอะไป ฝันไปเถอะว่าจะได้ยินคำขอโทษ Dirty Dancing (1987)
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)
Sid-man, you might as well accept this man's apology or he's going to talk you all night.ซิด-แมน, นายน่าจะรับคำขอโทษของเขานะ หรือนายจะฟังเขาจ้อทั้งคืน . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Well, I do hope you accept my apology.ผมหวังว่าคุณจะรับคำขอโทษ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I felt I owed you an apology.ฉันรู้สึกว่าฉันติดค้างคำขอโทษคุณ Basic Instinct (1992)
I owe you an apology. About Roy Washburn. I--ผมค้างคำขอโทษคุณ เกี่ยวกับ รอย วอชเบิร์น ผม Basic Instinct (1992)
I don't like apologies.ฉันไม่ชอบคำขอโทษ Basic Instinct (1992)
- But I appreciate your apology.- แต่ฉันขอชมคำขอโทษของนาย Anastasia (1997)
- Apology?- คำขอโทษAnastasia (1997)
An apology?คำขอโทษAnastasia (1997)
A long, long time ago when I was at university I was married.เท่าที่รู้ ฉันติดค้างคนที่ชื่อ 'ร็อบ' อยู่ ..หนี้คำขอโทษ เราเป็นหนี้คำขอโทษกันทั้งนั้น มันคือชีวิต เพื่อน เมื่อนานแสนนานมาแล้ว Rock Star (2001)
Will you accept an old frog's appologies?เธอจะยอมรับคำขอโทษของกบ แก่ ๆ ไหม? Shrek 2 (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apology[N] คำขอโทษ, See also: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย, Syn. excuse, regrets

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse

English-Thai: Nontri Dictionary
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
詫び[わび, wabi] (n) คำขอโทษ, See also: R. 詫び言

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top