ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คับใจ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คับใจ-, *คับใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับใจ[V] be discontented, See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed, Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น, Example: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คับใจ, คับอกคับใจก. อึดอัดใจ, รู้สึกอัดอั้นตันใจ, รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop enabling him. It's not the abortion, it's what she did after.เขาบังคับใจตัวเอง Alone (2007)
Take it if you want to.ไม่บังคับใจกัน Invictus (2009)
So is abstinence.นี่คือการบังคับใจตนเองหรอ Chuck Versus the Beefcake (2009)
It rankles me; I'm rankled.ทำให้ฉับคับอกคับใจ Harbingers in a Fountain (2009)
But, I mean, what do you do, preach abstinence?หมายถึง คุณรู้อะไรบ้างมั้ย ในเรื่องการบังคับใจตนเอง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
This is your professional advice, Doctor, just denial?นี่คือคำแนะนำแบบมืออาชีพเหรอ คุณหมอ แค่บังคับใจตัวเองเหรอ Pilot (2011)
Have any idea what kind of self-control it takes not to kill you both right now?รู้อะไรไหมว่า ผมต้องบังคับใจตัวเองแค่ไหน ที่จะไม่ฆ่าคุณทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลย? Pu'olo (2012)
Dilemma.คับอกคับใจของเจ้าได้ Ariel (2013)
- I can't make you do anything, Henry.- ฉันบังคับใจนายไม่ได้เฮนรี่ Incarnate (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง,ไม่พอใจ,คับอกคับใจ,อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered,sulky
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง,การควบคุมอารมณ์,การคุมสติ
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top