ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเลว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเลว-, *ความเลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม(n) wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai Definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเลว[khwām lēo] (n) EN: malignance ; badness ; vice  FR: médiocrité [f]
ความเลวทราม[khwām lēosām] (n) EN: wickedness
ความเลวร้าย[khwām lēorāi] (n) EN: vileness

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badness(n) ความเลว, See also: ความชั่วร้าย, Syn. evil, wickedness, Ant. goodness
baseness(n) ความเลวทราม, See also: ความไม่ดี, Syn. brutality, wickedness, Ant. kindness, mercy
enormity(n) ความเลวทราม, See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม, Syn. evil, outrage, wickedness
lewdness(n) ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity
nefariousness(n) ความเลวร้าย, See also: ความร้ายกาจ
rascality(n) ความสารเลว, See also: ความเลวทราม, Syn. roguery, villainy
turpitude(n) ความเลวทราม
vice(n) ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vileness(n) ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness
villainy(n) ความชั่วร้าย, See also: ความเลวร้าย, Syn. depravity, knavery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick, evil, harm
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว,การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken, regress
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity

English-Thai: Nontri Dictionary
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
derogation(n) การทำให้เสื่อม,ความเสียหาย,ความเลว
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top