ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเร่ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเร่ง-, *ความเร่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเร่ง(n) acceleration, Ant. ความเฉื่อย, Thai Definition: อัตราการเปลี่ยนความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อ 1 หน่วยเวลา
ความเร่งด่วน(n) urgency, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, Example: ความคืบหน้าการเตรียมการตั้งพรรคมีความเร่งด่วนถึงกับตั้งเป้าหมายว่าจะตั้งพรรคให้สำเร็จและเปิดตัวได้ภายในเดือนหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเร่งน. อัตราการเปลี่ยนความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อ ๑ หน่วยเวลา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accelerationความเร่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accelerationความเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accelerationความเร่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceleration on ridgeความเร่ง(ของลม)บนยอดเนิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average accelerationความเร่งเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceleration, Linear and Angularความเร่งเชิงเส้นและความเร่งเชิงมุม [การแพทย์]
accelerationความเร่ง, อัตราการเปลี่ยนความเร็ว หรือการเปลี่ยนความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gravitational accelerationความเร่งโน้มถ่วง, ความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี ความเร่งโน้มถ่วงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ความเร่งโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (ดู free fall ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
centripetal accelerationความเร่งสู่ศูนย์กลาง, ความเร่งของวัตถุ ณ ตำแหน่งใด ๆ บนส่วนโค้งรูปวงกลม มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular accelerationความเร่งเชิงมุม, อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
accelerationความเร่ง [ดาราศาสตร์]
acceleration of gravityความเร่งโน้มถ่วง [ดาราศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเร่ง[khwām reng] (n) EN: acceleration  FR: accélération [f]
ความเร่ง[khwām reng] (n) EN: acceleration  FR: accélération [f]
ความเร่งด่วน[khwām reng duan] (n, exp) EN: urgency
ความเร่งรีบ[khwām rengrīp] (n) EN: haste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceleration(n) ความเร่ง
haste(n) ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
immediacy(n) ความเร่งด่วน, See also: ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ, Syn. instantaneity, immediateness
instancy(n) ความรีบด่วน, See also: ความเร่งด่วน, สถาวะที่เร่งด่วน
rush(n) การเร่งรีบ, See also: ความเร่งรีบ, Syn. hurry, haste
scurry(n) การรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความเร่งรีบ, ความลนลาน, Syn. haste, hurry, scramble
urgency(n) การเร่งรีบ, See also: ความเร่งด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
precipitance(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong, rash
precipitancy(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong, rash
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก

German-Thai: Longdo Dictionary
Beschleunigung(n) |die, nur Sg.| ความเร่ง, See also: A. die Verzögerung

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top