ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอ่อนแอ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอ่อนแอ-, *ความอ่อนแอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai Definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai Definition: ไม่แข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอ่อนแอ[khwām øn-aē] (n) EN: weakness ; sluggishness  FR: faiblesse [f]
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ[khwām øn-aē thāng sētthakit] (n, exp) EN: sluggishness of the economy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anemia(n) ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนกำลัง, Syn. lifelessness
attrition(n) การถดถอย, See also: ความอ่อนแอลง
crack(n) ความอ่อนแอ, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง, Syn. weakness
debility(n) ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง, Syn. feebleness, disability
failing(n) ความผิด, See also: ความอ่อนแอ, Syn. shortcoming, defect
impotence(n) ความอ่อนแอ, See also: การอ่อนกำลัง, Syn. powerlessness, weaklessness, Ant. power
reediness(n) ความอ่อนแอ
unmanliness(n) ความขี้ขลาด, See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง, Syn. emasculation, feminity
vulnerability(n) ความอ่อนแอ, See also: ไม่มั่นคง, เปราะ อ่อนแอ, Syn. weakness
wanness(n) ความอ่อนแอ, See also: ความซีด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility, infirmity, weakness
impotence(อิม' พะเทินซฺ) n. ความอ่อนแอ, การปราศจากกำลังหรืออำนาจ, การหย่อน หรือไร้สมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., Syn. impotency, impotentness, weakness
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness, Ant. strength
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
susceptibility(ซะเซพทะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ความอ่อนแอทางใจ,การถูกกระทบกระเทือนทางใจได้ง่าย,อัตราการเป็นแม่เหล็ก, Syn. sensibility, vulnerability
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility, frailty, failing, fondness, bent

English-Thai: Nontri Dictionary
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
effeminacy(n) ลักษณะคล้ายผู้หญิง,ความอ่อนแอ,ความเป็นผู้หญิง
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง,ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top