ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอุตสาหะ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอุตสาหะ-, *ความอุตสาหะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุตสาหะ[N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Struggleความอุตสาหะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish I had your passion, Ray.ฉันอยากมีความอุตสาหะอย่างนาย เรย์ Field of Dreams (1989)
Misdirected though it might be, it is still a passion.ใช้ผิดทางไปหน่อย แต่มันก็ยังเป็นความอุตสาหะ Field of Dreams (1989)
I congratulate you on today's grand festival... for which you have worked so hard.และขอแสดงความยินดีกับงานฉลองในวันนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความอุตสาหะจากทุกท่าน The Red Violin (1998)
He respects how you've pulled yourself up, against the odds.พ่อเห็นถึงความทะเยอทยาน และความอุตสาหะของคุณ Match Point (2005)
Perseverance!ความอุตสาหะ 200 Pounds Beauty (2006)
Ours be your patience thenของของเราจะเป็นความอุตสาหะของเจ้า The Ten (2007)
it would be nice to think that your tenacity in this case is a byproduct of a remarkable and robust professionalism.มันน่าทึ่งนะ ถ้าคิดว่าความอุตสาหะของคุณ\ ในเรื่องนี้ เกิดจากความเป็นมืออาชีพชั้นเลิศ Pilot (2008)
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า Home (2009)
We, the executive, would like to applaud you for your diligence and your courage.ทางคณะผู้บริหาร.. อยากจะขอชื่นชม.. ในความอุตสาหะ.. Invictus (2009)
I got the bonus. - of good work... and perseverance.และความอุตสาหะพยายาม In a World Where the Kings Are Employers (2009)
His ability, his hard work and his hungerความสามารถของมัน ความอุตสาหะและความหิวกระหายของมัน Legends (2010)
As a reminder of the rewards of perseverance... and skill. "..เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ถึงรางวัลจากความอุตสาหะ.. ...และความเชี่ยวชาญ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endeavor[N] ความพยายาม, See also: ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ, Syn. attempt, effort, try
industry[N] ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี), See also: ความมานะ, ความพยายาม, Syn. diligence, industriousness, Ant. idleness, laziness, sloth
painstaking[N] ความอุตสาหะ, See also: ความเพียร, ความพยายาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม, Syn. exertion,attempt
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance

English-Thai: Nontri Dictionary
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top