ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสุขุม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสุขุม-, *ความสุขุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุขุม(n) intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai Definition: การมีปัญญารอบคอบ
ความสุขุม(n) prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุขุม[khwām sukhum] (n) EN: prudence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aplomb(n) ความสุขุม, Syn. poise, coolness, self-possession, Ant. panic, discomposure
deliberateness(n) ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม
deliberation(n) ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought
phlegm(n) ความสุขุม, See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น, Syn. coolness, imperturbability, imperturbableness
presence of mind(n) ความสุขุม, See also: ความมีใจหนักแน่น, การครองสติในสถานการณ์ที่ร้ายแรง, Syn. sensibility, alertness
sang-froid(n) (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น, See also: ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง, Syn. equanimity, composure, coolness
sedateness(n) ความใจเย็น, See also: ความสุขุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought, Ant. haste
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion, frugality, economy, Ant. indiscretion

English-Thai: Nontri Dictionary
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top