ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสอดคล้องกัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสอดคล้องกัน-, *ความสอดคล้องกัน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consensus, Lowความสอดคล้องกัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[khwām søtkhløng kan] (n, exp) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility  FR: concordance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concord(n) ความสอดคล้องกัน, Syn. harmony, accord
concordance(n) ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony
congruence(n) ความสอดคล้องกัน
symphony(n) ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมกลืนกัน, ความประสานกัน, Syn. consonance, harmony, concord
unison(n) ความพร้อมเพรียงกัน, See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้, Syn. unity, Ant. oppisite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord, agreement, treaty, Ant. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
congruence(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony, conformity
congruency(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony, conformity
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ข้อตกลง,จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness, fitness, Ant. disparity, contrast
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity
symphony(ซิม'ฟะนี) n. วงดนตรีใหญ่,ดนตรีวงใหญ่,ความสอดคล้องกันของเสียง,ความสอดคล้องกัน, See also: symphonic adj. ., Syn. euphony, harmony
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top