ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความประหม่า

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความประหม่า-, *ความประหม่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทธัจความประหม่า, ความขวยเขิน
อุธัจความประหม่า, ความขวยเขิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can make you less nervous.งั้นฉันจะทำให้เธอลดความประหม่านะ Eating Out (2004)
You looked up at me nervously.คุณมองผมค้วยความประหม่า One (2010)
So your mirth is merely a discharge of nervous energy with no semantic content at all?งั้นความหฤหรรษ์ของเธอก็เกิดขึ้นจาก ความประหม่าโดยไม่มีเรื่องความจริงเข้ามาเกี่ยวเหรอ The Engagement Reaction (2011)
So you must have been hiding your nervousness from others.แต่ดูเหมือนว่าเธอขบฟัน ดังนั้นเธอต้องซ่อนความประหม่าไม่ให้คนอื่นเห็น The Ghost in the Machine (2012)
Not nervous.ไม่ใช่กับความประหม่าหรอก Coquilles (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bashfulness[N] ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness
diffidence[N] ความประหม่า, See also: การขี้อาย, ความกระดากอาย, การเหนียมอาย, Syn. timidity, shyness, demureness
nervousness[N] ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว
stage fright[N] ความประหม่าเมื่ออยู่บนเวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness

English-Thai: Nontri Dictionary
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
shyness(n) ความประหม่า,ความขี้อาย,ความกลัว,ความไม่กล้า
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top